Vakblad Fieldmanager presenteert gids Gras Natuurlijk!

Praktische handreiking met alles over aanleg, beheer en onderhoud van natuurgras

Op 26 november 2015 presenteert vakblad Fieldmanager tijdens het Nationaal Sportvelden Congres het naslagwerk Gras Natuurlijk!. Deze gids biedt beheerders, beleidsmedewerkers, uitvoerders, bestuurders en vrijwilligers van verenigingen informatie over natuurgras en praktische tips voor het beheer en onderhoud van natuurgrassportvelden.

Kunstgras is tegenwoordig een hot topic. Gemeenten en verenigingen leggen in rap tempo kunstgrasvelden aan, terwijl goed aangelegde en goed onderhouden natuurgrasvelden ook zeer intensief gebruik verdragen. Doel van het boek is meer balans te brengen in de discussie. Gras Natuurlijk! kiest nadrukkelijk geen partij voor natuurgras. Wel wil het bijdragen aan de informatievoorziening over natuurgras, door bestuurders, vrijwilligers en fieldmanagers informatie, tools en tips te laten geven voor het realiseren van een natuurgrasveld als ideale sport- en recreatievloer.

Gras Natuurlijk! heeft als doel iedereen die bij planning, beheer, aanleg en onderhoud van sport-, golf- en recreatieterreinen betrokken is op een praktische manier te informeren. Het is een echt ‘doorgraasboek’, met informatie die de lezer op een laagdrempelige en luchtige manier zal blijven boeien.

Praktische kennis

Hoofredacteur Hein van Iersel: ‘We zien dat er op dit moment door privatisering en burgerparticipatie een steeds groter deel van het beheer van natuurgras komt te liggen bij vrijwilligers, die vaak geen specifieke scholing op dit gebied hebben. Het boek beschrijft op een praktische en toegankelijke manier waar het om draait bij het onderhoud van grassportvelden. Wat moet je doen en wat moet je juist laten voor een mooie en robuuste grasmat? Met betrokken vrijwilligers en een goede aannemer is privatisering minder bedreigend dan vaak wordt gedacht.’

In het boek wordt onder andere aandacht besteed aan de afwegingen bij de keuze tussen kunstgras en natuurgras, en aan belangrijke aandachtspunten en inzichten voor beheer en onderhoud van natuurgrasvelden. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van graszaden, meststoffen en machines worden besproken. Na het lezen weet de gebruiker meer over de duurzaamheid van grassportvelden, het belang van gezond gras én een gezonde bodem en het onderhoud dat daarvoor noodzakelijk is. Gras Natuurlijk! biedt zowel uitgebreide achtergrondinformatie als praktisch toepasbare tips, zodat de sportveldbeheerder en de vrijwilliger er direct mee aan de slag kunnen.

Auteur van Gras Natuurlijk! is Ernst Bos, die ruime kennis opdeed over gras en ander groen door zijn werk bij onder andere Staatsbosbeheer, Heidemij, de gemeente Renkum en IPC Groene Ruimte.

Nationaal Sportvelden Congres

Gras Natuurlijk! wordt uitgereikt tijdens het Nationaal Sportvelden Congres, dat op 26 november 2015 plaatsvindt in het Inspyrium te Cuijk. Het Nationaal Sportvelden Congres is in negen jaar uitgegroeid tot hét kennis- en netwerkevent van de Nederlandse sportsector. Het is daardoor een must voor fieldmanagers en beleidsambtenaren van gemeentes en voor sportbestuurders, aannemers, adviseurs en vertegenwoordigers van de sector.