VHG reageert op uitspraken Tweede Kamerlid over burgerparticipatie

Afgelopen week pleitte Tweede Kamerlid Grace Tanamal er bij BNR-Nieuwsradio en in De Telegraaf voor om burgers meer mogelijkheden te geven in de vormgeving en het beheer van hun buurt. Zij noemde als optie het groenbeheer door de burgers zelf te laten uitvoeren. Zij zouden dan kunnen meedingen in de aanbesteding ervan, de opdracht kunnen uitvoeren onder betaling door de gemeente, waarbij zij zelf bijvoorbeeld mensen met een uitkering aan het werk kunnen zetten. Egbert Roozen heeft namens Branchevereniging VHG een reactie gestuurd naar aanleiding van deze interviews.

Waarde van groen

Roozen heeft opgemerkt dat als het initiatief van mevrouw Tanamal moet leiden tot meer sociale cohesie in buurten, hij dat van harte aanmoedigt. Toch heeft de sector vraagtekens of dit wel op alle fronten mogelijk is en of het niet al te gemakkelijk is om maatschappelijke problemen naar lokaal niveau te delegeren. Vanuit het oogpunt van de waarde van groen kan de gemeente niet alle regie op het aanleggen en onderhouden ervan uit handen geven aan burgers. “Dit vereist planmatigheid en professionaliteit in hoe met het groen om te gaan. Het is de vraag of goedwillende burgers die kennis hebben en bovendien zijn uitgerust om dit beheer uit te voeren. Hoe denkt u over veiligheidsvoorschriften als burgers onoordeelkundig en zonder beschermingsmiddelen of instructie in het openbare groen aan de slag gaan? De kernvraag die ik u echter in dit kader wil stellen, is: hoe ziet u de waarde groen? Gaan we het groen in onze buurten degraderen tot vrijwilligersgroen? Hoe wilt u borgen, dat groen in het kader van leefklimaat, biodiversiteit en gezondheid zijn functie op de langere termijn kan blijven vervullen?”

Participatiewet en behoud werkgelegenheid

Een tweede punt betreft de invoering van de Participatiewet. In de brief legt Roozen uit dat gemeenten, mede als gevolg van nieuwe taken die zij moeten gaan uitvoeren, genoodzaakt zijn tot bezuinigingen op het openbare groen. Uit een recente meting is gebleken, dat zo’n 75% van de gemeenten bezuinigt op de aanleg en het onderhoud van het openbare groen. Groen wordt omgevormd, minder onderhouden of ondergebracht in burgerparticipatie. Gevolg is, dat er steeds minder groenvolume is dat professioneel wordt aangelegd of onderhouden. Daardoor nemen ook de mogelijkheden om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt onder professionele begeleiding te laten werken en de kansen op regulier werk voor deze groep af. “Onze branche, en overigens wij niet alleen, staan aan de vooravond van een groot dilemma als het gaat om de arbeidsmarkt. Onze vrees is, dat de huidige ontwikkelingen in markt en wetgeving negatief zullen uitpakken voor de bestaande werkgelegenheid in onze branche en de perspectieven voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt onder druk zullen zetten.”

Mevrouw Tanamal is van harte uitgenodigd om over dit onderwerp verder van gedachten te wisselen met de sector.

Bron: VHG

logo_vhg_100