In Bleiswijk vond vrijdag 9 juni de aftrap plaats van het VHG-project ‘verleiden tot groen MBO’. Met dit project wil Branchevereniging VHG de doorstroom van het groene VMBO naar het groene MBO bevorderen. 12 VMBO-scholen over het land verspreid gaan gedurende een jaar samenwerken met een groep hoveniersbedrijven uit hun omgeving. Doel is om het groene vak op een aantrekkelijke en interessante manier aan jongeren te presenteren. Melanchthon Business School (met vmbo en mbo Groen) in Bleiswijk is één van de deelnemende scholen.

Branchevereniging VHG maakt zich ernstig zorgen over de instroom van jongeren in het groene MBO. Dat is immers dé leverancier van medewerkers voor de sector. Samen met de groenbedrijven wil VHG jongeren laten zien wat de branche te bieden heeft. Met enkele vmbo-scholen is daartoe vorig jaar het pilotprogramma ‘verleiden tot groen mbo’ ontwikkeld. Met dit programma is op twee plaatsen proefgedraaid. Met de opgedane ervaring breidt VHG het project nu uit.

Keuzevakken

De profielmodule ‘Vergroening stedelijke omgeving’ en de nieuwe keuzevakken ‘Tuinontwerp en -aanleg’ en ‘Werken in tuin en landschap’ in het vmbo bieden mogelijkheden om leerlingen te laten zien wat het werken in hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven vandaag de dag inhoudt. Leerlingen komen op deze manier in contact met alle innovaties die de sector te bieden heeft. Hun beeld van het vak wordt zo in positieve zin bijgesteld.

Stages, gastlessen en excursies

Gecoördineerd door VHG gaan scholen en bedrijven delen van het lesprogramma gezamenlijk invullen met gastlessen, excursies en doe-activiteiten. Het project gaat van start met een korte stage voor docenten om ook hen op de hoogte te stellen van wat er allemaal in de sector gebeurt. Vervolgens is het de bedoeling om de resultaten te verankeren in het onderwijsprogramma van de deelnemende scholen. Ook is het streven om meer groene vmbo-scholen en groenbedrijven te laten aansluiten.

Ontmoetingsplek

Directeur Cees de Jong van Melanchthon Business School in Bleiswijk is met zijn docententeam enthousiast over het project:

“Het is interessant voor de leerlingen uit het 3e en 4e leerjaar, maar ook voor onze onderbouwleerlingen die voor hun keuze staan. Het project past bij onze visie. Wij zijn blij dat deze groenbedrijven met ons willen samenwerken en onze docenten en leerlingen een kijkje in hun praktijk willen geven. Onze school wil graag een ontmoetingsplek zijn, we staan dan ook open voor input van en contact met het bedrijfsleven.”

Hoveniersbedrijven

De volgende hoveniersbedrijven hebben zich verbonden met Melanchthon in Bleiswijk voor dit project: Ton Greeve Groen (Berkel en Rodenrijs), Tom Korbee Hoveniers (Nieuwerkerk aan den IJssel), Hoveniersbedrijf Van der Spek (Benthuizen), Donker Groen (Hazerswoude-Dorp) en Lex van Wijk Hoveniers (Zoetermeer). VHG zorgt voor projectcoördinatie, lesbrieven en publicitaire ondersteuning.

Aansluiting onderwijs – praktijk

Dit project maakt onderdeel uit van het beleid van VHG om het groene bedrijfsleven en onderwijs méér met elkaar in contact te brengen. Doel is om het groene onderwijs nog beter aan te laten sluiten bij de praktijk en jongeren enthousiast te maken voor een groenopleiding.

De projectgroep rond Melanchthon Business School in Bleiswijk kwam bij elkaar om concrete afspraken te maken over de samenwerking.

De projectgroep rond Melanchthon Business School in Bleiswijk kwam bij elkaar om concrete afspraken te maken over de samenwerking.

Bron: VHG