Het groene onderwijs gaat sterker inspelen op de internationaal veranderende markt, zoals de toenemende vraag naar voedsel dat natuurlijker en diervriendelijker is geproduceerd. Ook innovaties worden steeds belangrijker in het groene onderwijs. Verder gaan het onderwijs en het bedrijfsleven nauwer samenwerken voor meer kennisuitwisseling. Dat staat in de ‘Ontwikkelagenda Onderwijs’ die op 26 oktober is ondertekend door staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken en vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen en bedrijfsleven.

Aanbod onderwijs beter afgestemd op behoefte

De aansluiting van het groene vmbo, mbo, hbo en wo op arbeidsmarkt wordt verbeterd door het onderwijsaanbod beter af te stemmen op de behoefte van de groene sector. Nieuwe technieken worden direct in de opleidingen geïntegreerd, zodat studenten vertrouwd raken met de innovaties in het bedrijfsleven. De innovatiekracht van de groene sector wordt verder vergroot door samenwerking met andere disciplines, zoals ICT en techniek. Bijvoorbeeld de toepassing van drones en het gebruik van satellietbeelden. Dit levert niet alleen innovatie op, maar ook beroepen die nu nog niet bestaan.

Méér samenwerking

Er komen meer uitwisselingsprogramma’s voor studenten en docenten, stageplaatsen en afstudeeropdrachten in het buitenland. Ook gaan de kennisinstellingen meer diensten in het buitenland aanbieden, zoals agrarische opleidingen in ontwikkelingslanden. Ook op regionaal niveau gaan de instellingen en het bedrijfsleven intensiever samenwerken. Zo werken de AOC’s in de randstad aan een onderwijscluster voor vergroening van de metropool. Voor de opstartfase van de Ontwikkelagenda is 6 miljoen euro beschikbaar. De partners zetten zich in om structureel meer investeringen binnen te halen. Volgens de partijen moet een bedrag worden gezocht van circa 40 miljoen euro.

Bron: VHG

VHG