Deelnemers aan een internetconsultatie van ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zijn niet blij met de naam van het profiel ‘Landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel’ in de nieuwe wet voor het Voortgezet Onderwijs in verband met de invoering van de profielen in het vmbo. Men geeft breed de voorkeur aan de naam ‘Groen’. 

Het is nog onduidelijk wat het ministerie van OCW met de uitkomsten van de internetconsultatie gaat doen. Inmiddels is ook de Onderwijsraad door de minister gevraagd om onafhankelijk advies uit te brengen over het wetsvoorstel. Daarvoor worden komende maand panelgesprekken gehouden, waar ook vertegenwoordigers van groen onderwijs aanwezig zijn. 

Het ministerie van OCW laat weten dat de in de samenvatting beschreven reacties en de specifiekere opmerkingen die het niveau van het wetsvoorstel overstijgen, in de komende periode nader worden bezien en uitgewerkt. 

Zie voor meer informatie de samenvatting van de internetconsultatie op de site van de AOC Raad.

bron: AOC Raad, 26/08/14 via AGRIHOLLAND