Green World Media en tv-producent Tuvalu Media slaan samen met de groene sector de handen ineen voor de oprichting van 247Green: een nieuw, internationaal crossmediaal promotieplatform gericht op consumenten in Nederland en daarbuiten. Kloppend hart van het platform is een 24-uurs themazender vol entertainment en informatie over een ‘groene life-style’: bloemen, planten, tuinieren en buitenleven. Verder wordt het merk uitgebouwd met een online kanaal, printmedia, events en merchandising.

Aanleiding
De aanleiding voor 247Green is urgente behoefte vanuit de groene sector om consumenten in Nederland en de rest van Europa veel directer te inspireren en te prikkelen. Uit marktanalyses is gebleken dat er nog veel ruimte in de markt zit en dat cruciale vraagstukken zoals verschraling van het aanbod, prijsvorming en imagoverbetering via betere informatie en promotie kunnen worden aangepakt. Promotiebudgetten worden momenteel te vaak versnipperd en investeringen in collectieve campagnes hebben veelal een tijdelijk effect. Met de oprichting van 247Green wordt het mogelijk om de media-investeringen effectiever in te zetten en over langere tijd te laten renderen.

Breed draagvlak
Het initiatief voor 247Green wordt breed gedragen door de sierteeltsector. “Alle partijen in de keten, te beginnen bij veiling en handel, hebben we bij onze plannen betrokken en zonder uitzondering reageerde men uiterst positief” aldus Peter van de Pol, oprichter van Green World Media en zelf veredelaar en kweker. Van de Pol: “Het is daarom ook nadrukkelijk de opzet dat 247Green een collectief initiatief is, van en voor de sector. Collectieve promotie 2.0 zogezegd. Daarom bieden we partijen ook aan om aandeelhouder te worden, zodat toekomstige opbrengsten ook weer terug zullen vloeien naar de sector. Dat is uniek in de wereld, Nederland loopt hiermee absoluut voorop.”

Behoefte aan onderscheidende content
Voor Tuvalu Media, een van de grootste televisieproducenten van Nederland en bekend van programma’s als “Maestro”, “Ali B op volle toeren” en “DNA onbekend” is het een natuurlijke stap om te participeren in 247Green. Oprichter/eigenaar Taco Zimmerman legt uit: „Wij zien het televisielandschap komende jaren ingrijpend veranderen en geloven daarom in nieuwe initiatieven zoals 247Green. Iedereen heeft tegenwoordig de beschikking over tv en internet op telefoon, tablet en tv, maar tegelijkertijd is de behoefte aan onderscheidende content groter dan ooit. De thematiek van 247Green over tuinieren, bloemen, planten en een ‘groene lifestyle’ leent zich hier uitstekend voor. Combineer dit met de mogelijkheden van online marketing, social media en e-commerce en je hebt een platform waarmee je consumenten kunt gaan inspireren en activeren. Deze samenwerking sluit zodoende naadloos aan op onze ambities voor de toekomst.”

Internationale ambitie
Komende maanden zullen gebruikt worden om de laatste puzzelstukjes bijeen te leggen in partnerships en distributie. Als alles volgens plan verloopt zal 247Green komend najaar in Nederland van start gaan. Naast aangekocht materiaal zal een belangrijk deel van de programmering van het themakanaal bestaan uit speciaal voor 247Green ontwikkelde producties. De contacten voor een uitrol in Duitsland zijn reeds gelegd en het is de bedoeling om medio 2015 ook de Duitstalige consument te gaan verleiden. Na Duitsland zullen andere landen volgen, waarbij vooral gekeken zal worden waar de belangen van de Nederlandse export liggen.