Tuinbranche Nederland, Branchevereniging VHG, Bloemenbureau Holland en iBulb maken de Groenbranche Trends 2017 bekend voor de sierteeltsector. Het doel is de zichtbaarheid van ‘groen’ te vergroten bij de consument en de sector handvatten te geven om op de trends in te spelen. De trendinformatie 2017 is beschikbaar en wordt vanaf 1 januari 2017 in (internationale) consumentenmedia getoond.

Samenwerking branche organisaties

Door de aanhoudende vraag van redacties naar trends en ontwikkelingen in groen en de behoefte om  als sector zoveel mogelijk als eenheid naar buiten te treden, hebben de brancheorganisaties wederom de handen ineen geslagen. Na twee succesvolle jaren van samenwerking zijn, samen met trendwatcher Aafje Nijman, de trends nu voor de derde keer vertaald naar de groenbranche. Een verhaal naar de pers op basis van gezamenlijke Groenbranche trends versterkt het verhaal. Vanuit deze gelijke basis realiseren de vier organisaties PR en andere activiteiten binnen hun eigen branche.

Zichtbaarheid groen

Met hulp van de Groenbranche Trends 2017 wordt er o.a. specifiek en nieuwswaardig beeld- en persmateriaal ontwikkeld met als doel zoveel mogelijk publiciteit te generen in de media. Dit draagt bij aan het vergroten van de zichtbaarheid van groen, zoals bloemen, planten en bloembollen, bij de consument. De ervaring leert dat de Groenbranche Trends een extra stimulans voor de media zijn om over ‘groen’ te schrijven. Naast media worden ook leden en financiers van de samenwerkende organisaties over de trends geïnformeerd, zodat zij dit kunnen toepassen bij het maken van keuzes voor bijvoorbeeld inkoop of productinnovatie.

Tijdgeest 2017

Het huidige intensieve tijdperk schudt ons wakker en onze maatschappij verandert in korte tijd ingrijpend. Langzaam dringt het besef door dat we ons gedachtegoed moeten bijstellen om onze eigen blik aan te passen. We krijgen het gevoel dat we verscheurd worden tussen onze oude denkbeelden en de nieuwe denkkaders die de wereld van ons vraagt. Het intensieve tijdperk waarin we onze gedachtegoed herzien, uit zich in drie stromingen voor de groene branche: de zoektocht naar de waarheid, opzoek naar evenwicht en de nieuwe regels van het spel. Om een goed begrip van de stijlveranderingen te krijgen zijn de  te verwachten behoefteveranderingen van de consument in kaart gebracht. Dit noemen we de tijdgeest. Die zijn vervolgens vertaald naar drie stijltrends, te weten Equalise, Harmonise en Energise.

Harmonise

De behoefte aan waarheid en vertrouwen is door misleidende ervaringen groter dan ooit. Fact checking is daardoor verheven tot volkssport, we willen alles met zekerheid weten over de wereld. Zintuigelijke beleving wordt daardoor ontzettend belangrijk. Dit uit zich in persoonlijke rituelen waarbij we ons opladen aan de natuur. Plekjes waar we ons kunnen terugtrekken en de natuur om ons heen kunnen voelen, zijn belangrijk. We omringen ons met bloemen en planten die een symbolische functie hebben. Natuurlijke, ronde vormen laten ons tot rust komen. Typerend zijn de natuurlijke patronen en dessins, afgeleid van bloemen en planten. Groen staat centraal binnen het kleurenpallet met daarnaast positieve en rustige kleuren als lichtgeel en accenten van roze en lila.

Harmonise iBulb - Groenbranche Trends 2017 Harmonise BBH - Groenbranche Trends 2017

Equalise

De disbalans in de wereld maakt duidelijk dat normen moeten worden bijgesteld om evenwicht te herstellen. In al het geweld is de menselijke maat kwijtgeraakt die juist zorgt voor begrip en verbinding. Als tegenreactie sluiten we ons af voor het grote en focussen we op iets dat klein en vatbaar is. In en rond huis staan kleine bloemen en planten op een voetstuk, ze krijgen een gelijkwaardig status aan alle andere producten. In de tuin uit het zich in een afwisseling van levend groen en dode materialen. De combinatie van diverse ongebruikelijke materialen en een mix van romantische kleuren en felle kleuren creëren een nieuwe harmonie. Zowel vrouwelijke bloemdessins als mannelijke minimalistische dessins met kleine ruitjes en streepjes, zijn belangrijk.

Equalise iBulb - Groenbranche Trends 2017 - Groenbranche Trends 2017

Energise

We maken ons op voor de nieuwe vooruitgang na de crisis, de energie is voelbaar. Fit zijn en daadkracht uitstralen is het nieuwe credo. Persoonlijke data worden een nieuw betaalmiddel en daarmee ontstaat een nieuw elan waarbij we als energiek en innovatief gezien willen worden. Als gevolg daarvan wordt groenbeleving steeds meer gezien als ultieme leverancier van zuurstof en daarmee leverancier van energie en levenskracht. Uit alles straalt een winnaarsmentaliteit waarmee we laten zien dat we de wereld aan kunnen en fit en actief de nieuwe tijd in gaan. We creëren een ontspannen en toch actieve plek door fris, krachtig en functioneel met elkaar te combineren. Dat is te zien in krachtige, strakke bloem- en bladvormen, in opvallende kleurbanen. Energieke kleuren in combinatie met een lichtere of vergrijsde tint staan hierin centraal. De strakke, geometrische materialen en dessins hebben sportverwijzingen zoals strepen, stippen en honingraadstructuur.

Energise iBulb 2 - Groenbranche Trends 2017 Energise BBH - Groenbranche Trends 2017


Over Tuinbranche Nederland
Tuinbranche Nederland komt op voor de belangen van de tuinbranche en haar aangesloten ondernemers. Op (beleids)ontwikkelingen waar individuele ondernemers niet of nauwelijks invloed kunnen uitoefenen maken zij zich sterk. Tuinbranche Nederland vertolkt de stem van een branche met een belangrijke economische en maatschappelijke factor.

Over Branchvereniging VHG
Branchevereniging VHG is een vereniging voor hoveniers, groenvoorzieners, boomspecialisten, dak- en gevelbegroeners en interieurbeplanters. VHG behartigt de collectieve en individuele belangen van haar leden op sociaaleconomisch en bedrijfsmatig gebied. VHG bestaat uit vakgroepen, regionale afdelingen, een ledenraad, het bestuur en een landelijk bureau.

Over Bloemenbureau Holland
Bloemenbureau Holland verzorgt de consumentenpromotie van bloemen en planten in diverse Europese landen. In Nederland doen we dat onder andere met de merken Mooiwatbloemendoen.nl en Mooiwatplantendoen.nl.

Over iBulb
iBulb is de promotie organisatie voor de bloembollensector. Het doel is om via wereldwijde PR en advertentiecampagnes het gebruik van bloembollen, bolbloemen en bol-op-pot internationaal te stimuleren. Kijk voor meer informatie op www.ibulb.org.