VHG Videojournaal

Deze editie van de Groene Poort wordt er door de Gezondheidsraad een rapport gepresenteerd over Gezond groen in en om de stad. De Groene Poort is een integraal platform waar informeel samen over relevante groene onderwerpen gesproken wordt. Uit het rapport van de Gezondheidsraad is gebleken dat groene recreatie positieve invloed heeft op de gezondheid, maar dat aanleg van deze recreatieplekken is achtergebleven door verstedelijking.