Het bestuur van Stichting Groenkeur heeft de overeenkomst met de Geschillencommissie Groen (voor geschillen met consumenten) beëindigd. Aan dit besluit liggen veranderende marktomstandigheden ten grondslag die tot gevolg hebben dat het aantal deelnemers met het Groenkeur-certificaat Tuinaanleg & Tuinonderhoud sterk is gedaald.

Het bestuur is daarnaast tot het inzicht gekomen dat het niet aan een schema-eigenaar/-beheerder is om dit type dienstverlening aan te bieden. Ook de relatief hoge, jaarlijks terugkerende vaste en variabele kosten voor participatie vormen een punt van overweging. Uiteraard wordt de opzegtermijn van twee jaar door Groenkeur gerespecteerd. Op korte termijn treden wij in overleg met Brancheorganisatie VHG over de praktische consequenties van dit besluit omdat de leden van de VHG via hun lidmaatschap onder de geschillenregeling vallen. Groenkeur past na dit overleg haar verkoopvoorwaarden aan. In een bijeenkomst met de gecertificeerde hoveniers die op 21 september jl. plaatsvond is dit besluit al toegelicht.

Bron:  Groenkeur

logo_groenkeur