Het bestuur van Stichting Groenkeur heeft op 5 maart 2014 de Groenkeur-beoordelingsrichtlijn ‘Duurzame Boomkwekerijproducten’ vastgesteld. Stichting Groenkeur publiceert deze nieuwe beoordelingsrichtlijn op haar website. Bedrijven uit de sector kunnen nu afspraken maken met certificerende instellingen om het keurmerk te behalen. Zij voldoen hiermee aan de criteria voor duurzaam inkopen van de overheid. Stichting Groenkeur verwacht de eerste producten met een Groenkeur-boomkwekerijcertificaat al in het voorjaar van 2014 op de markt.

Groenkeur ontwikkelde dit boomkwekerijcertificaat samen met de Vereniging Duurzame Boomkwekers Nederland. Boomkwekerijproducten met een Groenkeur-certificaat voldoen aan de eisen uit het criteriadocument voor duurzaam inkopen van groenvoorzieningen van de overheid. Het productcertificaat richt zich hiermee op voorlopers op het gebied van milieu en sociale omstandigheden. Het certificatieschema kent een praktische opzet en sluit goed aan op de praktijk. Het schema is geschikt voor afzet naar bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben op nationale- en internationale markten.

Waar vandaan?

Bij de beoordelingsrichtlijn Duurzame Boomkwekerijproducten speelt de traceerbaarheid van producten een essentiƫle rol. Aan de hand van een intern registratiesysteem zijn de producten te herleiden tot op het teeltperceel of tot aan de leverancier van de Groenkeur-producten. Tijdens een keuring is dit een belangrijk punt waarop de controle plaatsvindt.