Focus op Groenkeur

In de vorige nieuwsbrief schreef ik dat het af en toe nodig is om minder aardige brieven te sturen naar ex-deelnemers die zich nog steeds met Groenkeur denken te mogen profileren. Soms is het nodig een stap verder te gaan en rest niets anders dan een gang naar de rechtbank. Dinsdag 18 oktober 2016 heb ik in mijn agenda gezet omdat dit de datum is waarop de rechtbank in Den Haag tijd heeft om onze zaak te behandelen. De spreekwoordelijke inkt in de agenda was echter nog niet droog of onze advocaat had al een verzoek tot schikking ontvangen van onze ex-deelnemer.

Na enig wikken en wegen hebben wij besloten op dit verzoek in te gaan. Het bedrijf heeft onder andere moeten tekenen voor het niet langer gebruiken van onze naam, logo en consumentenverkoopvoorwaarden op straffe van een dwangsom. Voorts heeft het alle door Groenkeur gemaakte kosten betaald en een (bescheiden) schadevergoeding moeten overmaken. Alles bij elkaar heeft het deze ondernemer enkele duizenden euro’s gekost. De website is inmiddels aangepast en daarop wordt nu gemeld dat ze ‘als erkend hovenier trots zijn op de tuinen die aangelegd worden’. Erkend hovenier! Voordat Groenkeur in 2003 werd opgericht is de term ‘Erkend hovenier’ al te grave gedragen. Ik hoop dat zijn toekomstige klanten daar doorheen gaan prikken.

Consumenten hebben al genoeg om doorheen te prikken en het is maar zeer de vraag of ze daartoe in staat zijn. Allerlei hoveniersgroepen en groepjes proberen de consument te verleiden. Rode draad in deze verleidingstactieken zijn ‘kwaliteit’ en ‘vakbekwaamheid’. Kwaliteit van de bedrijfsvoering en kwaliteit van de aanleg en het onderhoud van de tuin. Kwaliteit is  natuurlijk een ruim begrip en valt lastig objectief vast te stellen; zeker als je als slager je eigen vlees gaat keuren. De enige manier om de benodigde objectiviteit te verkrijgen is die controle uit te laten voeren door een onafhankelijke organisatie die onder toezicht staat van de Raad voor Accreditatie. Dat is de werkwijze van Groenkeur. Natuurlijk moet ieder bedrijf klanten zien te verleiden, maar ik vind het voor de sector een gemiste kans dat al die groepen en groepjes op het gebied van kwaliteit het wiel opnieuw uitvinden.

Matthijs Mesken Groenkeur
Matthijs Mesken, directeur
www.groenkeur.nl

Bron: Groenkeur nieuwsbrief nr. 7 2016