Focus op Groenkeur

Hoe goed kun je het nieuwe jaar beginnen? Vijf minuten na de opening van de Groene Sector Vakbeurs in Hardenberg, stapte een vertegenwoordiger van een bedrijf op mij af. Trots vertelt hij dat zijn bedrijf binnenkort een Groenkeur-audit heeft.’Ik kom alvast even kennismaken’, geeft hij aan! En hij is niet de enige met wie wij binnenkort kennismaken. Inmiddels hebben wij in januari alweer drie nieuwe deelnemers kunnen begroeten. Gaan wij naast onze schoenen lopen? Nee natuurlijk niet! Daarvoor liggen er uitdagingen genoeg om de meerwaarde van Groenkeur-certificering uit te blijven dragen. Onze beleidsvisie ‘Een toekomstperspectief voor kwaliteit in groen’ biedt ons daarbij een groot aantal handvatten. In december stelde het bestuur het Activiteitenplan 2014 vast. Wij gaan dit jaar werk maken van onder andere het ontwikkelen van een systeem van onaangekondigde controles, het vormgeven aan nieuw communicatiemateriaal en het verder uitwerken van kansen in andere segmenten van de groensector. Hoewel ik veel deelnemers tegenkom op beurzen, congressen en tijdens workshops is de dialoog met hen voor mij van groot belang. Ik probeer ook dit jaar zoveel mogelijk oorkondes uit te reiken aan nieuwe deelnemers. Ook ga ik afspraken maken met bedrijven die ik niet of minder vaak tegenkom. ‘Groenkeur mag geen papieren tijger worden’, is tijdens de brainstormsessies in de zomer van 2013 vaak gezegd. De gesprekken met en reacties van onze deelnemers én afnemers, moeten dit voorkomen.

Tijdens de deelnemersbijeenkomst, waarvoor inmiddels de uitnodiging verstuurd is, geef ik een uitgebreide toelichting op ons activiteitenplan. Ik hoop u op donderdag 13 februari te ontmoeten.

Matthijs Mesken, directeur

Nieuwe deelnemers

Met ingang van 1 januari 2014 is Brabant Groen uit Raamsdonksveer Groenkeur-gecertificeerd. Ook de audits bij Hoveniersbedrijf Dijk B.V. uit Gasselte en De Groenmakers B.V. uit Doetinchem verliepen succesvol. Zij mogen zich met ingang van 13 januari 2014 Groenkeur-gecertificeerd noemen.
Deze drie bedrijven kwamen in het bezit van het certificaat voor het vakgebied Groenvoorzieningen. Gefeliciteerd!

Groenkeur beoordelingsrichtlijn Duurzame boomkwekerijproducten bijna klaar

De Groenkeur-beoordelingsrichtlijn ‘Duurzame boomkwekerijproducten’ is nagenoeg gereed voor gebruik. In de eerste week van januari boog de Technische Commissie van Groenkeur zich over het concept. Na verwerking van de nog resterende opmerkingen ligt er een schema met een praktische opzet, dat goed aansluit bij de praktijk. In de Technische Commissie worden kwekers en certificatie-instellingen vertegenwoordigd. Groenkeur wil met dit certificaat een nog belangrijker rol spelen in de ‘groene afzetketen’. De Groenkeur-beoordelingsrichtlijn wordt begin maart 2014 gepubliceerd. Dan kunnen kwekers zich aanmelden bij een certificatie-instelling voor het behalen van dit Groenkeur-certificaat.

Groenkeur ontwikkelde dit boomkwekerijcertificaat samen met de Vereniging Duurzame Boomkwekers Nederland. Het productcertificaat is gebaseerd op de criteria voor Duurzaam Inkopen van de overheid en richt zich daarmee op voorlopers op het gebied van milieu en sociale omstandigheden. Daarnaast speelt de traceerbaarheid van producten een belangrijke rol. Het schema is geschikt voor verkoop aan afnemers die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben op nationale- en internationale markten.

20141102_groenkeur_boom

Groenkeur-deelnemersbijeenkomst

De al eerder aangekondigde Groenkeur-deelnemersbijeenkomst “Kwaliteit in Beweging” op donderdag 13 februari a.s. vindt plaats bij Groenkeur-ondernemer Tomingroep. Deze bijeenkomst is uitsluitend bestemd voor Groenkeur (aspirant)deelnemers. Het programma met registratieformulier staat op onze site. U kunt natuurlijk ook deze link gebruiken.

Wij vinden het bijzonder leuk bij één van onze deelnemers te gast te zijn en ontmoeten onze (aspirant)deelnemers graag in Hilversum!

Unieke bestemming Groenkeur-stand

Tijdens ‘De Groene Sectorvakbeurs’ hebben wij afscheid genomen van onze vertrouwde rieten beursstand. Jarenlang ontsponnen zich zeer gevarieerde gesprekken over en rondom dit bijzondere beursmeubelstuk. Wij wilden er dan ook niet zomaar afstand van doen. We boden de mand ’te koop’ aan voor de hoogste bieder die tevens mocht aangeven aan welk goed doel wij de opbrengst zouden schenken. Inmiddels heeft de mand een nieuw onderkomen gevonden bij De Ank, art en design tuinen in Zeddam. De opbrengst gaat naar KiKa!

20141102_groenkeur_stand

Nieuw administratief systeem

Op 1 januari 2014 zijn wij overgegaan op een nieuw administratief systeem. Deze maand ontvangen alle Groenkeur-deelnemers een bericht met de vraag of zij hun gegevens willen checken. Zo starten we niet alleen met een nieuw systeem, maar ook met actuele informatie.

Hardenberg 2014

Traditiegetrouw was Groenkeur aanwezig op ‘De Groene Sectorvakbeurs’ in Hardenberg. Eén van de momenten waarop wij onze Groenkeur-deelnemers kunnen ontmoeten en in gesprek komen met toekomstige Groenkeur-ondernemers en afnemers.

Een aantal groenprofessionals vertelde dat zij de datum voor de audit al in de agenda hadden staan en dat zij verwachten spoedig deelnemer te worden.

20141102_groenkeur_groene_sector

Agenda

13 februari 2014      Groenkeur deelnemersbijeenkomst (Tomingroep, Hilversum)