Het bestuur van Stichting Groenkeur heeft besloten om de beoordelingsrichtlijn Tuinaanleg & Tuinonderhoud versie 2012, per 1 januari 2018 in te trekken. De belangrijkste argumenten die aan dit besluit ten grondslag liggen zijn de veranderende marktomstandigheden en het feit dat er in de consumentenmarkt nagenoeg geen vraag is naar dit keurmerk. Daarnaast heeft het in 2013 ingezette traject om samen met de gecertificeerde hoveniers het keurmerk te continueren helaas niet tot meer deelnemers geleid.

Tijdens de deelnemersbijeenkomst van woensdagavond 23 november jl. is een uitgebreide toelichting op dit besluit gegeven. Ook is toegelicht op welke wijze Groenkeur hoveniersbedrijven kan ondersteunen in het certificeren voor de beoordelingsrichtlijn Groenvoorziening. Een aantal hoveniersbedrijven heeft deze stap inmiddels gemaakt of is daar op dit moment mee bezig.

Op verzoek van enkele hoveniers, die de omschakeling naar Groenvoorziening niet kunnen of willen maken, gaat Groenkeur onderzoeken of het mogelijk is om de huidige beoordelingsrichtlijn te vernieuwen en deze door te ontwikkelen naar een ‘exclusief keurmerk’. Deze vernieuwde versie (2018) moet op de consumentenmarkt gericht zijn en beduidend zwaardere eisen bevatten dan de huidige richtlijn. Afgesproken is dat Groenkeur hiervoor een plan maakt en dat alle kosten die voor deze doorontwikkeling, het in de markt zetten en beheren van deze hernieuwde richtlijn voor de consumentenmarkt de deelnemende hoveniers worden gedragen. Deze stellen zich hiervoor op voorhand financieel garant.

In de vergadering is verder uiteengezet waarom eerder besloten is om het contract met De Geschillencommissie Groen op te zeggen en de Groenkeur-verkoopvoorwaarden per 1 januari 2017 in te trekken.

Bron: Groenkeur

logo_groenkeur