De Colleges van Deskundigen Groen en Personen stellen de inhoud van de verschillende Groenkeur-beoordelingsrichtlijnen en examendocumenten vast. In de colleges hebben personen uit vele marktpartijen zitting, waardoor de waarde van de verschillende certificaten in de markt geborgd wordt. Het College van Deskundigen Groen komt tweemaal per jaar bijeen en het College van Deskundigen Personen vergadert op ad hoc basis.

Groenkeur is op zoek naar een vervanger van de huidige voorzitter, de heer Nico Hendriks. In overleg met het bestuur en de leden van de beide Colleges van Deskundigen is er een aantal kwalificaties waaraan de nieuwe voorzitter dient te voldoen.

De nieuwe voorzitter:

  • is onafhankelijk (geen opdrachtgever of opdrachtnemer);
  • heeft affiniteit met het werkveld van Groenkeur-deelnemers (groen en duurzaamheid);
  • heeft gezag in de groene sector;
  • heeft kennis van certificering en accreditatieprocessen;
  • is inhoudelijk (op hoofdlijnen) op de hoogte van de verschillende beoordelingsrichtlijnen;
  • kan als klankbord voor het secretariaat van Groenkeur;
  • kan vergaderingen leiden en consequenties van besluitvorming overzien;
  • bezit goede communicatieve vaardigheden;
  • heeft een bindende persoonlijkheid.

Interesse en reageren?
Bent u geïnteresseerd en wilt u zich kandidaat stellen? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Matthijs Mesken, directeur Stichting Groenkeur (030 – 6595 663). Uw reactie kunt u sturen naar: m.mesken@groenkeur.nl. Potentiële kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek waarbij ook een vertegenwoordiging van de colleges aanwezig is.