Bij Stichting Groenkeur zijn nog 30 hoveniers volgens de beoordelingsrichtlijn Tuinaanleg & Tuinonderhoud gecertificeerd. De voorbije weken heb ik deze hoveniersbedrijven bijna allemaal bezocht. Ik heb gevraagd naar hun ervaringen met Groenkeur-certificering en welke toekomst zij zien voor deze beoordelingsrichtlijn? Vorig jaar hebben wij namelijk in de beleidsvisie vastgelegd dat 2014 het jaar van de waarheid zou worden voor deze beoordelingsrichtlijn. De meest gehoorde reden dat bedrijven afhaken of zich volgens een andere beoordelingsrichtlijn laten certificeren, is dat de consument niet naar een keurmerk vraagt. De keuze voor een hovenier wordt door de consument op andere gronden gemaakt. Kosten en baten wegen dan niet tegen elkaar op.

De input van de 30 bezochte bedrijven is voor het bestuur van Groenkeur mede bepalend voor een besluit over het al dan niet continueren van deze beoordelingsrichtlijn. Nagenoeg alle bedrijven geven aan dat het doodzonde is als Groenkeur besluit ermee te stoppen. Het geeft namelijk wel houvast en de audit door een onafhankelijke certificerende instelling zet de boel intern weer op scherp. Men realiseert zich echter ook dat Groenkeur weinig kan betekenen voor een kleine groep die actief is in een sterk veranderende markt. De markt van de grillige consument die niet kijkt naar een logo of een officieel certificaat, maar vooral naar de prijs! Op 12 december a.s. komt het bestuur van Groenkeur bijeen en neemt het een besluit.

Matthijs Mesken Groenkeur

Matthijs Mesken, directeur

Meer uit de nieuwsbrief: