De ondertekening van het Groene Pact – een overeenkomst tussen groen onderwijs, het ministerie van EZ en het groene bedrijfsleven – is uitgesteld.

In het Groene Pact gaan staatssecretaris Dijksma van EZ, de bestuurders van de groene onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven in de groene sector afspreken dat ze duurzaam gaan samenwerken om de groene opleidingen nog beter te laten aansluiten op de behoeften van bedrijven en samenleving. Uiteindelijk willen ze daarmee bereiken dat Nederland haar positie in de wereld behoudt. Overheid, onderwijs en bedrijfsleven gaan daarvoor evenredig investeren.

Discussie

De geplande ondertekening van het Groene Pact zou op 10 juni plaatsvinden. Omdat de discussie over de basisbekostiging van het groen onderwijs nog niet is afgerond, is de ondertekening uitgesteld. Naar verwachting zal die op een latere datum in de zomer plaatsvinden.

Bron: Groenonderwijs.nl