Met meer dan 100 bezoekers en drie goede sprekers was het eerste Groenkeur-congres ‘Groenspiratie’ op 22 juni jl. succesvol. De creatieve geest achter avonturenpark Wildlands, Jan Kempe maakte de congresgangers deelgenoot van de totstandkoming van dit bijzondere dierenpark. Boudewijn Tooren vertelde over gebiedsontwikkelingsprojecten in de provincie Noord-Brabant. Wijnboer Ilja Gort verhaalde over het leven in Frankrijk, ondernemerschap en de wijze waarop hij zijn ‘wijnimperium’ gestalte geeft. Kwaliteit liep als een rode draad door het programma.

Zelf mocht ik onze nieuwe huisstijl presenteren. Na 13 jaar vonden wij het tijd voor een nieuwe, frisse en eigentijdse huisstijl. Een stijl die past bij een keurmerk dat een autoriteit is op het gebied van kwaliteitsmanagementsystemen met een ‘groene’ plus én met de focus op kwaliteit en duurzaamheid. Bij deze huisstijl hoort ook een nieuw logo. Het nieuwe logo is inmiddels aan de deelnemers gemaild. Natuurlijk geldt er een overgangstermijn en mag het oude logo nog tot september 2018 gebruikt worden.

Het congres heeft ons de mogelijkheid geboden om op een andere dan gebruikelijke wijze te communiceren met deelnemers en relaties. Via de ‘Buzz Master’ konden deelnemers direct via hun smartphone reageren op de sprekers. Op de stelling ‘Groenkeur is niet zichtbaar genoeg in het land’, gaf 29% van de aanwezigen aan het hiermee eens te zijn. Wij zijn en blijven zichtbaar in een groot aantal (vak)bladen, het magazine Vitale Groene Stad, op sociale media, in het onderwijs en op verschillende bijeenkomsten en beurzen. Ik heb aangegeven dat wij het niet alleen kunnen en dat wij voor het nog sterker promoten van het keurmerk de medewerking van onze deelnemers goed kunnen gebruiken. Ook zij mogen van mij het keurmerk nog meer uitdragen dan nu vaak het geval is. Samen kunnen we Groenkeur als kwaliteitskeurmerk in het groen met trots stevig op de kaart zetten!

De vele positieve reacties op ‘Groenspiratie’ en het feit dat velen zich vanwege drukke werkzaamheden hebben moeten verontschuldigen heeft het bestuur doen besluiten om in 2018 opnieuw een middagcongres te organiseren. Naar alle waarschijnlijkheid vindt de volgende editie in de maand januari plaats.

Matthijs Mesken directeur groenkeur
Matthijs Mesken, directeur