Medewerkers van het Haagse sociale werkbedrijf de Haeghe Groep gaan het groen in en om het gebouw van de Tweede Kamer verzorgen. Het gaat om het onderhoud van binnentuinen en plantenbakken. Kamervoorzitter Anouchka Van Miltenburg en wethouder Henk Kool (Sociale Zaken) hebben de afspraken hierover vandaag bekrachtigd.

Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Zoveel mogelijk mensen met een (arbeids)beperking moeten dan aan een baan bij reguliere werkgevers geholpen worden. Op die manier kunnen zij naar vermogen werken en waar mogelijk doorstromen naar betaald werk.

Kamervoorzitter Van Miltenburg : ‘De achterliggende gedachte van de Participatiewet kan op een breed politiek draagvlak rekenen. Kamerleden zijn het erover eens dat een leuke baan een droom is die voor iedereen te verwezenlijken moet zijn. Ook hier in de Tweede Kamer is ruimte voor mensen voor wie een werkplek moeilijker bereikbaar is dan voor anderen.’

Wethouder Kool: ‘Ik vind het geweldig dat onze mensen van de Haeghe Groep hier nu écht aan de slag gaan. Het is belangrijk dat medewerkers van de sociale werkvoorziening op deze manier aan het werk gaan. Het geeft hen de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen en eventueel te gaan werken in een vaste baan.’

De Haeghe Groep is de gemeentelijke dienst die de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uitvoert. Er werken zo’n 2.200 mensen vanuit de WSW, ongeveer 400  medewerkers zijn gedetacheerd bij bedrijven. De Haeghe Groep wil haar medewerkers helpen om hun mogelijkheden te benutten, zodat zij zo goed mogelijk kunnen participeren in de maatschappij. Dit doen zij samen met het  bedrijfsleven en de overheid. De medewerkers krijgen de trainingen en opleidingen die ze nodig hebben, werken gebeurt zowel op eigen locaties als bij opdrachtgevers.

Bron: Den Haag