Bron: Groenkeur

Op 26 maart jl. vond het halfjaarlijkse harmonisatieoverleg plaats voor alle auditoren die de Groenkeur-beoordelingsrichtlijnen (BRL’s) beoordelen. Tijdens dit overleg stemmen de auditoren de wijze van beoordelen  af. Zo vinden de beoordelingen door alle certificerende instellingen op dezelfde wijze plaats. In het overleg kwam naar voren dat het logogebruik niet altijd duidelijk is bij de deelnemers. Het juiste gebruik staat beschreven in het reglement Beeldmerk & Logo’s Groenkeur.  Het bestuur heeft dit reglement is op 5 maart 2014 aangepast als gevolg van ontwikkelen van het nieuwe beeldmerk voor Groenkeur-gecertificeerd product. De auditoren gaven aan goed te kunnen werken met de beoordelingsrichtlijnen, zodat geen aanpassingen nodig zijn.

Professor Nico Hendriks praatte de auditoren bij over de finesses van groene daken en groene gevels. Nico Hendriks is partner in BDA Dak- en Geveladvies, een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van gevels en daken en een autoriteit op dit vakgebied. Nico Hendriks is tevens voorzitter van het College van Deskundigen groen van Groenkeur.

Frans Pladdet gaf een toelichting op de nieuwe beoordelingsrichtlijn Duurzame Boomkwekerijproducten. Speciaal voor het beoordelen van deze beoordelingsrichtlijn vindt in juni een extra harmonisatie overleg plaats.

groenkeur_harmonisatieoverleg

———————————————————–

Over Groenkeur:

Over het keurmerk

Stichting Groenkeur bevordert het vakmanschap in de groene sector. Groenkeur is een kwaliteitskeurmerk voor groenprofessionals. De stichting ontwikkelt samen met ondernemers en opdrachtgevers sectorbreed aanvaarde kwaliteitsnormen.

Bedrijven

Het Groenkeur-keurmerk is voor bedrijven. Het certificaat Tuinaanleg & Tuinonderhoud voor hoveniers die met consumenten werken. De overige certificaten zijn voor ondernemingen op de aanbestedingsmarkt. Certificaathouders staan in het register Gecertificeerde Bedrijven. Lees meer over de bedrijfscertificaten >>

Producten

Om te voldoen aan de eisen van duurzaam inkopen voert Groenkeur sinds 2014 een certificaat voor duurzame boomkwekerijproducten. Groenkeur wil met dit productcertificaat een nog belangrijker rol spelen in de ‘groene afzetketen’. Certificaathouders staan in het register Gecertificeerde Bedrijven. Lees meer over het productcertificaat >>

Personen

Voor werknemers in de sector, waaronder ook veel medewerkers van gemeenten, bestaat de mogelijkheid om een persoonlijk bewijs van vakbekwaamheid te behalen. Deze vakdiploma’s hebben allemaal hun eigen naam. Ze worden ook wel persoonscertificaten genoemd. Certificaathouders staan in het register Gecertificeerde Personen. Lees meer over de persoonscertificaten >>

Standaards

Groenprofessionals die een keurmerk voor hun bedrijf te veel werk of te kostbaar vinden, kunnen wel gebruik maken van de hulpmiddelen die Stichting Groenkeur ontwikkelt voor professionalisering. De boeken worden aangeboden als Kwaliteit Standaards, ook wel Standaard genoemd. De publicaties zijn ook geschikt voor ZZP-hoveniers. Lees meer over de Kwaliteits Standaards >>

MVO

Stichting Groenkeur stimuleert ondernemers om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Voor het verkrijgen van het Groenkeur-keurmerk dient de certificaathouder een MVO-ambitie aan zijn klant te kunnen verstrekken.

Ook staat Groenkeur als betrouwbaar keurmerk vermeld op ConsuWijzer, de consumentenvoorlichtingswebsite van de overheid.