Even leek het er tijdens de prijsuitreiking van de Kom’mit MVO Award Westelijke Mijnstreek op dat de jury uit de drie finalisten geen winnaar kon aanwijzen. De strijd was lange tijd “too close to call”.

Uiteindelijk sprak gedeputeerde en juryvoorzitter Bert Kersten echter het verlossende woord: “Alle drie de bedrijven zijn terecht finalist en dragen met verve, in woord en daad, de duurzame boodschap uit van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap in de Westelijke Mijnstreek. De grote verscheidenheid tussen de drie finalisten maakte een besluit er echter niet gemakkelijk op. Daarom heeft de jury gemeend om dit keer niet één, maar twee winnaars aan te wijzen voor de Kom’mit MVO award Westelijke Mijnstreek 2013-2014, te weten; Henssen BV uit Schinnen en Perfact Group uit Sittard-Geleen. Fagro uit Beek was de andere finalist en eindigde op de zeer verdienstelijke derde plaats. De feestelijkheid vond plaats te Kasteel Doenrade, waar in een speciale najaarsbijeenkomst van Kom’mit zo’n 150 regionale ondernemers en beleidsmakers getuige waren van de prijsuitreiking. De twee winnaars mogen zich de komende twee jaar de meest duurzame ondernemers van de Westelijke Mijnstreek noemen en kregen de winnaarstrofee aangereikt uit handen van wethouders Roy van der Broek van Schinnen en Berry van Rijswijk van Sittard-Geleen. De Kom’mit MVO prijs Westelijke Mijnstreek werd voor de tweede keer uitgereikt en is een initiatief van COS Limburg in samenwerking met Kom’mit en de 4 gemeenten in de Westelijke Mijnstreek. De eerste winnaar van de prijs in 2011, Helwig Timmerfabriek BV uit Sittard-Geleen reageerde bij monde van directeur en mede-jurylid Wil Helwig tevreden: “Ik wist natuurlijk dat de prijs na twee jaar overging in andere handen. Ik heb er echter geen moment aan gedacht dat we twee opvolgers zouden hebben. Maar wat is er nou beter dan twee gedreven ambassadeurs om het gedachtegoed van duurzaam ondernemen verder uit te dragen? Ik wens hen alvast veel succes daarmee.”

Om zich een afgewogen en zo compleet mogelijk beeld te vormen heeft de jury bedrijfsbezoeken afgelegd bij de drie finalisten. “Wij wilden de finalisten zelf spreken, doorvragen, het bedrijf van binnen en buiten zien, hun gedrevenheid proeven”, aldus jurylid Evert Jelle van de Ven, in het dagelijkse leven directeur Vixia. “Wij hebben ons zo een goed en grondig beeld kunnen vormen van de bedrijven en op basis daarvan onze finale beraadslagingen gevoerd”. En zo rolden er twee bedrijven uit, die elk op een eigen manier hun maatschappelijke verantwoordelijkheid naar hun personeel en naar de omgeving in volle omvang nemen. Henssen BV door op een integere manier en heel concreet, maatschappelijk verantwoord ondernemen in alle facetten van de bedrijfsvoering toe te passen. Perfact Group door zowel intern als naar opdrachtgevers een maximale duurzaamheidswinst na te streven. Dus niet één, maar twéé terechte winnaars van de MVO Award.

De Kom’mit MVO prijs Westelijke Mijnstreek is een tweejaarlijkse prijs voor ondernemingen die op maatschappelijk, ecologisch en economisch terrein succesvol zijn. “Door het maken van bewuste keuzes hierin, spelen bedrijven een belangrijke rol in het realiseren van een sterkere en betere regio. Als organisatie willen we bedrijven die hier bewust mee bezig zijn via de MVO-prijs belonen en stimuleren hiermee door te gaan”, aldus Ronald Kohnen, directeur COS Limburg. De Prijs wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein, Rabobank Westelijke Mijnstreek, VIXIA, Kom’mit en de Vereniging Mondiaal Beleid.

Bron: Henssen