Sociale partners in de hoveniers- en groenvoorzieningssector willen nog deze winter extra maatregelen nemen om leerlingen en vakkrachten aan het werk te krijgen en te houden. Ze hebben daarom het initiatief genomen om een sectorplan op te stellen. Naar verwachting zal dit nog in 2013 worden ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de aanloop hiernaar toe zijn de partijen bezig met het voorbereiden van de activiteiten.

De sociale partners in de branche maken zich zorgen over arbeidsmarktsituatie in de sector. Door de crisis worden werknemers ontslagen en moeten bedrijven sluiten. Leerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) krijgen als gevolg hiervan geen kans om het vak te leren. Ook investeren bedrijven door deze problemen weinig in de ontwikkeling van medewerkers. Dit terwijl er in de toekomst veel kansen liggen voor de sector: de verduurzaming van de leefomgeving, bewustwording van de economische en maatschappelijke waarde van groen en verschuivingen in de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Al deze ontwikkelingen vragen om voldoende vakbekwaam personeel.

Nu investeren
Om voldoende goed geschoolde mensen in de groenbranche aan het werk te krijgen en te houden, nemen de sociale partners hun verantwoordelijkheid. Ze willen nog deze winter extra investeren in de kwaliteit van de medewerkers en BBL-leerlingen. Bij deze extra investeringen wordt door middel van een sectorplan cofinanciering van SZW gevraagd. Er worden de volgende maatregelen geformuleerd:

  • Bijscholing van 1000 medewerkers in de sector op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid en de samenwerking met doelgroepen.
  • Verhoging van de subsidie voor BBL-leerlingen om bedrijven in staat te stellen deze leerlingen ook in de winter aan het werk te houden.
  • Het aanbieden van een additioneel scholingsprogramma voor BBL-leerlingen om hen extra kennis en vaardigheden bij te brengen én om werkgevers in deze moeilijke periode te ontlasten.

Op dit moment zijn de sociale partners al gestart met het voorbereiden van deze activiteiten.

Sectorplan
In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat sociale partners een sectorplan kunnen indienen met als doel vermindering van de werkloosheid voor de korte termijn. Tegelijkertijd moeten de sectorplannen een bijdrage leveren aan een beter functionerende arbeidsmarkt, ook na afloop van deze crisis. Het Rijk financiert de plannen voor de helft. De cofinanciering geldt voor een periode van maximaal 2 jaar.

De sociale partners in de hoveniers- en groenvoorzieningssector zijn: Branchevereniging VHG, CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten.

bron: Branchevereniging VHG, 26/11/13 / Groene Ruimte