De Groendag Oost partners nodigen u van harte uit voor inspirerende sessies van vooraanstaande sprekers uit de branche. Deze kennissessies vinden plaats tijdens De Groene Sector Vakbeurs in Evenementenhal Hardenberg op 12, 13 en 14 januari 2016.

Logos-sponsoren-GroendagOost_sprekers_groene_sector

Spreker Groene Sector Vakbeurs Hardenberg 2016Sessie 1: De kansen van 3D printing in de groene sector
Spreker:               Herman van Bolhuis
Datum:                12 januari 2016 – 16.30 uur tot 17.30 uur

—————————————————————————————————————–

Herman van Bolhuis is al heel lang gegrepen door de invloed van nieuwe technologie op mens, organisatie en maatschappij. Hij kan daar zeer diepgaand en enthousiast over vertellen. Als kritisch observator neemt hij een aantal wereldwijde trends waar, die een enorm veranderingspotentieel in zich dragen.

 

Onderwerp Kennis en Innovatie Café op De Groene Sector Vakbeurs:
3D printing. Herman kan fascinerend vertellen over de invloed van 3D printing in vele branches. Hij schetst een beeld van de invloed die 3D printing heeft op onszelf, onze organisatie en de maatschappij. Deze ontwikkeling gaat in veel sectoren de economische waardeketen veranderen. Hij is inspirator en initiatiefnemer van het 3D Makerszone te Haarlem. Doel hiervan is om bedrijven, instellingen en overheden de eerste stappen te laten zetten met 3D-printontwikkeling. Welke techniek past bij uw organisatie en regio? Welke stap gaat u maken? Hoe lang duurt het nog voordat 3D printing een grote economische rol gaat spelen in de groene sector?


Spreker Groene Sector Vakbeurs Hardenberg 2016Sessie 2: Alles begint bij de bodem

Spreker:               Pius Floris
Datum:                13 januari 2016 – 16.30 uur tot 17.30 uur

—————————————————————————————————————–

Pius Floris is bekend als pionier in de boomverzorging en tegenwoordig gespecialiseerd in bodembiologie. Zijn inzet is om landbouwers over de hele wereld te helpen om de productie van residu-vrije gewassen te verhogen, door het creëren van een gezondere cultuur met een verminderde inzet van chemische meststoffen en pesticiden.

 

Onderwerp Kennis en Innovatie Cafe op De Groene Sector Vakbeurs:
Alles begint bij de bodem, die regel geldt ook in Nederland. Vanwege economische redenen vergeten we deze regel al snel. Wat we niet zien is er immers niet. Wij passen liever de bodem aan op het gebruik dan het gebruik aan te passen op de bodem. We vergeten dat het na afloop problemen oplossen duurder is dan vooraf onderkennen. Zijn we ons wel bewust welk negatief effect dit heeft op allerlei zaken als: effecten op welzijn, klimaat en gezondheid, ontwikkeling van gewilde en ongewilde natuur en ontwikkeling van biodiversiteit? Pius vertelt op zijn bekende positief kritische manier “waar zijn we nou eigenlijk mee bezig”!

 

 

Spreker Groene Sector Vakbeurs Hardenberg 2016

 

Sessie 3: Duurzaam denken
(On)mogelijkheden van de groene sector in de snel veranderende wereld van klimaat, duurzaamheid en welzijn 

Spreker:               Jan Rotmans
Datum:                14 januari 2016 – 12.30 uur tot 13.30 uur

—————————————————————————————————————–

Jan Rotmans is hoogleraar transitiekunde en internationale autoriteit op het gebied van transities en duurzaamheid. Jan is oprichter van ICIS, DRIFT en Urgenda. Wetenschappelijk nieuwsgierig en maatschappelijk gedreven, professor en progressor, friskijker en dwarsdenker, koploper en kantelaar.

 

Onderwerp Kennis en Innovatie Café De Groene Sector Vakbeurs
Jan kijkt met ons naar de (on)mogelijkheden van de groene sector in de snel veranderende wereld van klimaat, duurzaamheid en welzijn. Een inspirerende ‘doorkijk’ naar Groen onderwijs en Groen ondernemen als basis voor een duurzame toekomst!

 

Meer informatie, zie: Groene Sector Vakbeurs 2016