Overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennis- en onderwijsinstellingen gaan er samen voor zorgen dat ons stedelijk gebied beter wordt ingericht tegen de gevolgen van hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Groen vervult hierin een belangrijke functie. Deze ambitie ligt vast met het tekenen van een intentieverklaring tijdens het festival ruimtelijke adaptatie. 

De ruim 90 partijen die de intentieverklaring ruimtelijke adaptatie ondertekenden, waaronder Branchevereniging VHG, vertegenwoordigen 10.000 bedrijven en instellingen in Nederland. Door kennis en ervaring met elkaar te delen, is een begin gemaakt om de ambitie in te vullen. Het festival is een initiatief van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en vond plaats op 9 oktober in Utrecht.

Groene bijdrage

Een goede kwaliteit van de leefomgeving is een basisvoorwaarde voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat en goed functionerende steden. Overstromingen en toenemende kans op hevige neerslag, droogte en hitte tasten deze kwaliteit aan. Deze zomer waren de gevolgen van extreme neerslag duidelijk zichtbaar voor de inwoners van Nederland. VHG-directeur Egbert Roozen sprak tijdens het festival en stipte de meerwaarde van groen aan voor de vermindering van hittestress en het bufferen van neerslag. Ook legde hij de koppeling met het vergroten van de biodiversiteit in stedelijk gebied. Ondernemers in het groen kunnen met het VHG-concept De Levende Tuin een sterke bijdrage leveren aan het oplossen van deze maatschappelijke problemen. Ook groene daken en gevels kunnen hierin een belangrijke rol vervullen. Na zijn betoog was er luid applaus van de ruim 450 aanwezige vertegenwoordigers uit overheden, markt, onderwijs en maatschappelijke organisaties.

Intentieverklaring ruimtelijke adaptatie

Met de ondertekening van de intentieverklaring ruimtelijke adaptatie streven de partijen ernaar om klimaatbestendig en waterrobuust inrichten uiterlijk in 2020 integraal onderdeel te laten zijn van hun beleid en handelen.

Amsterdam Rainproof

Naast de ondertekening van de intentieverklaring ruimtelijke adaptatie stond het festival ook in het teken van diverse lokale deals. Zo ondertekende Branchevereniging VHG ook de regionale adaptatiedeal van Amsterdam Rainproof. Met deze verklaring zetten diverse partijen zich in om de hoofdstad in de toekomst beter bestand te laten zijn tegen extreme regenbuien.

Kennis en ervaring delen

Om kennis en ervaring te delen is het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie opgezet. Er is onder meer een kennisportaal (www.ruimtelijkeadaptatie.nl) waar veel actuele data, methodieken en voorbeelden te vinden zijn.