Branchecentrum Amersfoort organiseert met medewerking van Branchevereniging VHG op 9 juni de jaarlijkse landelijke intervisiebijeenkomst voor vertegenwoordigers van gemeenten, SW-bedrijven en groenbedrijven. De bijeenkomst gaat over duurzaamheid en samenwerking in de openbare ruimte.

Er is voor deze dag een programma voorbereid, maar er is volop ruimte om vragen en problemen van de deelnemers te bespreken. Door middel van intervisie krijgen de deelnemers praktische handvatten voor het maken van keuzes en betere samenwerking. Men geeft elkaar tips voor kwaliteitsverbetering, risicoreductie en zelfs kostenreductie.

De resultaten van de bijeenkomst worden gerapporteerd aan onder meer ministeries, brancheverenigingen in openbare ruimte en openbaar groen en andere relevante partijen.

Gratis deelnemen
VHG-leden kunnen gratis deelnemen (voor niet VHG-leden € 50,- per persoon). U kunt zich hier aanmelden voor de intervisiebijeenkomst in Amersfoort.