iVerde, waarin VHG, Anthos en LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten samenwerken, zal de komende maanden op een aantal buitenlandse symposia en bijeenkomsten presentaties verzorgen over het belang van groen volgens het “Groene Stad” principe. De doelgroepen variëren van landschapsarchitecten tot bestuurders en beleidsambtenaren van regionale en lokale overheden.

Verenigd Koninkrijk (Londen)
Tijdens de Landscape Show in Battersea Park, Londen, op 23 september zal VHG directeur Egbert Roozen, namens iVerde een presentatie geven over verduurzaming van steden. Voor het programma, zie www.landscapeshow.co.uk

Roemenië (Satu Mare)
Op 26 september zal Leon Smet (secretaris van Anthos) namens iVerde een presentatie geven over De Groene Stad filosofie tijdens de ‘General Meeting of Romanian Association of Municipalities’.

Bulgarije (Pravets en Sofia)
Op donderdag 23 oktober zal in de Bulgaarse stad Pravets (60 km van Sofia) de 43ste jaarlijkse bijeenkomst van de Bulgaarse Vereniging van Gemeenten plaatsvinden. Bij deze gelegenheid zal Leon Smet namens de Groene Stad / the Green City een presentatie verzorgen. Voorafgaand, op woensdag 22 oktober, zal Leon Smet op de Universiteit van Sofia in gesprek gaan met tuinarchitecten in opleiding en met leden van de Bulgaarse brancheverenigingen voor ondernemers in het groen.

Ambitie
De ambitie van de Groene Stad en haar internationale zusterinstelling the Green City is bij te dragen aan een meer doordachte inzet van groen in de bebouwde omgeving. Groen kan immers bijdragen aan de oplossing van lucht- en waterproblematiek in de stad, waar we in steeds sterkere mate mee te maken krijgen. Ook is uit verschillend wetenschappelijk onderzoek gebleken dat groen ingezet kan worden om sociale en maatschappelijke verloedering tegen te gaan en dat groen het stedelijke gebied gezonder en attractiever maakt.

De programmering is tot stand gekomen in samenwerking met de betreffende Nederlandse ambassades.

Wilt u meer informatie over de bijeenkomsten neemt u dan contact op met Mireille van Velde via 0612409669 of info@degroenestad.nl.