Zeven natuurorganisaties zijn samen de Jaarrond Tuintelling gestart, om zo beter in beeld te krijgen wat er in de Nederlandse tuinen aan natuur te beleven valt. Deelnemers aan de Tuintelling tellen het hele jaar door al het leven in hun eigen tuin. Wie mee wil doen aan de Jaarrond Tuintelling kan zich inschrijven op de site van de Jaarrond Tuintelling.

Met de Jaarrond Tuintelling zetten de zeven organisaties (Vogelbescherming Nederland, Sovon Vogelonderzoek Nederland, Zoogdiervereniging, Ravon, Floron, Eis en De Vlinderstichting) de Nederlandse tuinen als natuurgebied op de kaart. Het radioprogramma Vroege Vogels op NPO Radio 1 is als mediapartner bij de telling betrokken en zal regelmatig nieuwtjes laten horen.

Natuur in de tuinen beter in beeld

Stadsvogelcoördinator Jip Louwe Kooijmans van Vogelbescherming Nederland: “Alle tuinen in ons land bij elkaar vormen een natuurgebied dat vijf keer groter is dan de Oostvaardersplassen.“ Er is nog weinig bekend over wat er allemaal in de Nederlandse tuinen leeft aan verschillende soorten vogels, vlinders, zoogdieren, amfibieën en insecten. Door de Tuintelling proberen de organisaties dat beter in beeld te krijgen. In de tuinen zitten meer bijzondere soorten dan mensen vaak denken. Maar ook over de gewone soorten is nog veel onbekend.

Natuur in eigen tuin

Door de Jaarrond Tuintelling willen de organisaties mensen ook meer betrekken bij de natuur in hun eigen achtertuin. De inrichting van de tuin bepaalt welke soorten er in kunnen leven en welke verdwijnen. Mensen denken vaak dat hun tuin er niet toe doet. Maar al die tuinen samen vormen een enorm groot natuurgebied, waar de organisaties meer over te weten willen komen.

Tips en trics op tuintelling.nl

Wie mee wil doen aan het tellen kan zich inschrijven op www.tuintelling.nl. Op deze site staan ook tips om het mensen makkelijker te maken. Welke soorten zijn er nu veel in de tuinen te zien, hoe hou je de verschillende soorten vlinders, vogels en libellen uit elkaar en wat kun je doen om de tuin natuurvriendelijker in te richten.

Bron: Natuurbericht.nl