Op 1 april is het nieuwe normjaar van start gegaan. Dit betekent tegelijkertijd dat er een (eventuele) verrekening plaats moet vinden wat betreft het voorgaande normjaar. Hoe gaat dit ook alweer in zijn werk? In drie stappen naar de verrekening.

  1. Controle invoer
   Controleer of alle gewerkte uren correct zijn ingevuld. Let daarbij vooral op de ‘afwijkende’ dagen als feestdagen, ziektedagen, vakantiedagen en verrekeningen met de normuren.  
  2. Bepaling meer- of minderuren
   Op het afrekenmoment worden eventuele minuren kwijtgescholden en voor de meeruren zijn er twee opties: uitbetalen of bijschrijven als verlof/vakantie.
  3. Afstemming met personeel
   Probeer, ondanks de drukte van het seizoen, de afrekening tijdig op te pakken, zodat dit kan worden afgesloten.

Meer weten over dit onderwerp?

Vragen?
Lees hier het uitgebreide artikel. Heb je vragen over jouw specifieke situatie? Kom je er niet goed uit? Laat het mij weten. Ik help je graag verder bij een juiste toepassing van het jaarurenmodel voor jouw bedrijf.