Deze kennisbijeenkomst wordt georganiseerd voor Nederlandse Tuin- en Landschapsarchitecten en zal in gaan op actuele thema’s rondom bestrating, water en groen. Met onderstaand formulier kunt u zich aanmelden. 

Door de veranderende weersomstandigheden is ‘bestrating’ een actueel thema geworden. Met als grote vraag: In welke mate draagt bestrating nu echt bij aan extra overlast in het stedelijke gebied? Onze visie op dit onderwerp is helder. Als wij, en daarmee bedoelen wij ook u als ontwerper, de juiste maatregelen treffen is er geen reden tot zorg. Verharding is voor een prettige leefomgeving een onmisbaar goed, net als groen!

Daarnaast staan ontwikkelingen in (sier)bestrating niet stil. Een bezoek aan onze fabriek in Kampen is een uitgelezen mogelijkheid om uw kennis bij te spijkeren. In onze in-house beurs kunt u alle nieuwe producten bekijken en uitleg krijgen. Een leuke bijkomstigheid is dat wij tevens een rondleiding verzorgen door onze productielocatie.


Programma 8 februari 2018

12:00 – 13:00 uur | Ontvangst met lunchbuffet
 
13:00 – Opening en welkom

13:10 – Klimaatverandering en inrichting van de ruimte. Kennisverdiepende lezing over de effecten van klimaatverandering door Bertrick van den Dikkenberg, Sr. Adviseur Stedelijk water en Riolering bij ingenieursbureau Boot en tevens ‘klimaatspecialist’.

13:40 – Hemelwaterafvoer in binnenstedelijk gebied. André Pes, sales manager bij ACO en specialist in afwateringstechniek gaat in op actuele wetgeving en mogelijkheden tot het afkoppelen van hemelwater in de particuliere tuin.

14:10 – De nieuwe rol van bestrating, openbaar en privé. MBI laat u kennismaken met bestratingsmogelijkheden die functioneel waarde toevoegen voor een duurzame leefomgeving. 

14:30     Korte pauze
 
14:50 – Klimaatadaptief inrichten met groen en grijs. Brenda Swinkels van Van den Berk Boomkwekerijen,specialist in bomen en planten, gaat in op het onderwerp klimaatadaptief inrichten. Met als subonderwerp ‘groene pleinen’.

15:15 – Esthetische ontwikkelingen in sierbestrating. Beton, keramiek, digitaal… en natuurlijk grootformaten. MBI laat u zien wat de mogelijkheden zijn inclusief de voor- en nadelen van de verschillende materialen.

15:30 – Fabrieksbezichtiging
 
16:00 – Netwerkborrel

17:30 – Einde

Aanmelden kennisbijeenkomst

Bent u Tuin- en Landschapsarchitect? Met onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor de kennisbijeenkomst Bewust Bestraten op 8 februari a.s. Ook uw collega’s zijn van harte welkom! Deelname is gratis. Locatie: MBI B.V., Haatlandhaven 11, Kampen.

DIRECT AANMELDEN BIJ MBI