Van de 357 soorten wilde bijen die in ons land voorkomen, is de helft bedreigd. Juist deze bijen zijn heel belangrijk voor de bestuiving van land- en tuinbouwgewassen en dus voor onze voedselvoorziening. En daarom werkt het project Nederland Zoemt de komende jaren aan het vergroten van het voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland. 

‘Met z’n allen moeten we structureel zorgen voor een beter voedselaanbod en nestplekken voor wilde bijen’, zegt Heidi Kamerling, projectleider mbo educatie van Nederland Zoemt en docent mbo groen, aan Wellantcollege in Houten. Hoogtijd om hiermee aan de slag te gaan.

  • Datum: donderdag 31 mei 2018
  • Tijd: 13:00 uur
  • Locatie: Wellantcollege, Houten
  • Categorie/thema: KLIMAAT
  • Vorm: Masterclasses
  • Aanmelden: direct aanmelden

Op 31 mei komen een aantal experts bij Wellantcollege in Houten bij elkaar om groene professionals zoals groenbeheerdersbij gemeenten, docenten groen, studenten, hoveniers en groenvoorzieners van praktische kennis te voorzien hoe de leefomgeving van de wilde bij verbeterd kan worden.

PROGRAMMA (onder voorbehoud)

13.00 – 13.45 uur: Kennis over waardplanten en nestgelegenheden voor de wilde bij zijn onontbeerlijk om te zorgen voor een beter voedselaanbod en nestplekken. Er zijn veel verschillende manieren om bijen in je gemeente te helpen maar het is wel zaak je te richten op maatregelen die langdurig effect hebben. Vincent Kalkman, projectleider Nederland Zoemt en onderzoeker EIS-Kenniscentrum insecten/Naturalis, licht dit toe.

13.45- 13.55 uur: Er is veel informatie te verkrijgen over wilde bijen en over ecologisch groenbeheer. Maar hoe geef je nu precies invulling aan de inrichting en beheer van de groene ruimte in het kader van wilde bijen en vergroot je tevens de biodiversiteit als geheel? Daar hebben wij een antwoord op.

Heidi Kamerling, projectleider Nederland Zoemt en docent MBO groen aan het Wellantcollege in Houten, licht dit toe. Kamerling zoomt ook in op de meerdaagse cursus ‘Bijvriendelijke realisatie en beheer’.

13.55 – 14.10 uur: Pauze

14.10 – 14.30 uur: De wilde bij heeft een groot drachtgebied nodig en hun vliegradius is een stuk kleiner dan die van de honingbij. Vaste planten zijn goede drachtplanten. Deze zijn vele malen beter dan bijvoorbeeld eenjarigen.

Michelle de Roo is landschapsontwerpster, gespecialiseerd in vaste planten. Zij is werkzaam bij vasteplantenkwekerij Griffioen Wassenaar, bekend van het concept GreentoColour. Zij geeft uitleg over het sortiment, voorbereiding van de bodem en de juiste manier van onderhoud. Daarnaast heeft Michelle een duidelijke visie op kleur in de openbare ruimte, die zij graag deelt.

14.30 – 16.30 uur: Rondleiding langs verschillende projecten in de gemeente Houten

Praktische informatie:

Datum: Donderdag 31 mei 2018
Deelnamekomsten: € 99,- .
Leden van Groenkeur betalen € 75,-
Locatie: Wellantcollege, Houten

Globale opzet

12.30 uur: Inloop
13.00 uur: Start programma
16.45 uur: Borrel

Organisatoren:

Wellantcollege
Vakblad Groen
Vitale Groene Stad
Gemeente Houten
Groenkeur ondersteunt deze bijeenkomst