De KLIC Graafmelding, kortweg KLIC-melding, wordt in de branche gemakshalve nog wel eens overgeslagen. Veel gehoorde redenen zijn bijvoorbeeld: ‘we gaan toch niet dieper dan 50 cm.’ of ‘het gaat in deze tuin alleen maar om straatwerk’. Een misvatting!

Vanaf alweer 1 juli 2008 is de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) van kracht. Deze wet, ook wel grondroerdersregeling genoemd, vervangt de (vrijblijvende) zelfregulering zoals die bestond in de vorm van het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC). Kortweg betekent de WION dat er een KLIC-melding bij het kadaster moet worden gedaan wanneer er machinale graafwerkzaamheden worden verricht.

KLIC graafmelding geen verplichting, toch aansprakelijk?

Boren met bijvoorbeeld een (hand)grondboor kan ook schade aan kabels of leidingen tot gevolg hebben. Ondanks het feit dat er geen wettelijke verplichting is tot het doen van een KLIC-melding is het toch ten sterkste aan te raden! In geval van schade staat de grondroerder (= hovenier) met 1-0 achter als het op de schuldvraag aankomt. Hierbij is de diepte van ondergeschikt belang: de WION maakt hierin geen onderscheid!

Voorkom gedoe, kosten beperkt

Een KLIC-melding kan op zijn vroegst 20 werkwerkdagen voor aanvang van de werkzaamheden worden gedaan, de uiterste termijn is drie werkdagen. De melding regelt u digitaal via het Kadaster en kost EUR 21,50.

Meer informatie over de KLIC Graafmelding? Neem contact op met TuinKeur.