Kwartaalmonitor VHG, vierde kwartaal 2015

De omzet van VHG-leden daalde in het laatste kwartaal van 2015 met 1 procent vergeleken met een jaar eerder. Ondanks deze daling was 2015 een jaar met een omzetgroei van 1 procent.

De totale hoveniersbranche sloot het laatste kwartaal af met een omzetgroei van 4,8 procent. De jaaromzet steeg met 7 procent in vergelijking met 2014. Het aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen nam in 2015 flink toe en ook het aantal opgeleverde woningen steeg. Ondernemers zijn dan ook licht positief gestemd over het economisch klimaat. In 2015 nam het aantal hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven, voor het achtste jaar op rij toe. Het merendeel van de nieuwkomers bestaat uit maximaal één werkzame persoon.

Meer omzet voor hoveniers en boomspecialisten in 2015, minder voor interieurbeplanters


Branchevereniging VHG is een vereniging voor hoveniers, groenvoorzieners, boomspecialisten, dak- en gevelbegroeners en interieurbeplanters. In deze publicatie worden de omzetontwikkelingen van de VHG-leden als geheel en onderverdeeld naar vakgroepen weergegeven en vergeleken met de totale hoveniersbranche.

De omzet van VHG-leden 1) daalde in het laatste kwartaal van 2015 met 1 procent vergeleken met een jaar eerder. Ondanks deze daling was 2015 een jaar met een omzetgroei van 1 procent. De totale hoveniersbranche sloot het laatste kwartaal af met een omzetgroei van 4,8 procent 2) . De jaaromzet steeg met 7 procent in vergelijking met 2014. Het aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen nam in 2015 flink toe en ook het aantal opgeleverde woningen steeg. Ondernemers zijn dan ook licht positief gestemd over het economisch klimaat. In 2015 nam het aantal hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven, voor het achtste jaar op rij toe. Het merendeel van de nieuwkomers bestaat uit maximaal één werkzame persoon.

1) In de omzetontwikkelingen van VHG-leden (als totaal of per vakgroep) zijn de sociale werkvoorzieningen die lid zijn van VHG (38 bedrijven) niet meegenomen.

2) Verschillen in omzetontwikkeling worden veroorzaakt doordat niet alle hoveniersbedrijven lid zijn van VHG en omgekeerd.

Omzetontwikkelingen leden VHG 4e kwartaal 2015

Maatwerktabel: Omzetontwikkeling VHG StatLine: Zakelijke dienstverlening; omzetontwikkeling

 

Omzetgroei voor hoveniers en boomspecialisten in 2015

Zowel de boomspecialisten als de hoveniers boekten eind vorig jaar omzetgroei. Over heel 2015 zagen beide vakgroepen hun omzet eveneens stijgen: hoveniers met 2,6 procent en boomspecialisten met 4,7 procent.

De omzet van interieurbeplanters daalt al vier kwartalen op rij, eind 2015 met 2,8 procent. Op jaarbasis boekten zij 3,1 procent minder omzet dan een jaar eerder. Ook de groenvoorzieners en dak- en gevelbegroeners verloren omzet in zowel het vierde kwartaal (2,5 procent) als op jaarbasis (0,5 procent).

 

omzetontwikkelingen_vierde_kwartaal_2015_deelmarkten_vhg
Maatwerktabel: Omzetontwikkeling VHG

Verleende bouwvergunningen, stoppers en opheffingen en seizoenspatroon

Meer vergunningen verleend voor nieuwbouwwoningen

Er zijn in het vierde kwartaal van 2015 ruim 12 duizend vergunningen verleend voor nieuwbouwwoningen, zo’n 1 300 minder dan in het vierde kwartaal van 2014. De komst van nieuwbouwwoningen zorgt doorgaans voor nieuwe opdrachten voor de hoveniers- en groenvoorzieningsbranche. Over heel 2015 ligt het aantal verleende vergunningen ruim een derde hoger dan in 2014 en zelfs twee maal hoger dan in 2013. Daarmee blijft het aantal vergunningen nog wel onder het niveau van 2011, maar is het herstel binnen de bouwsector duidelijk zichtbaar. Er werden vooral meer vergunningen voor koopwoningen verleend.

In Groningen daalde het aantal verleende vergunningen op jaarbasis, vooral voor huurwoningen. In alle andere provincies werden in 2015 meer vergunningen verleend dan in 2014.

omzetontwikkelingen_vierde_kwartaal_2015_hoveniers_nieuwbouw_woningen

StatLine: Nieuwbouwwoningen; afgegeven vergunningen

 

Meer hoveniers- en groenvoorzieners in 2015

Het aantal starters was in het vierde kwartaal van 2015 eind vorig jaar hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Er waren ook meer stoppers. Over heel 2015 nam het aantal hoveniers- en groenvoorzieners toe met 6 procent. In 2015 startten 825 hoveniers- en groenvoorzieners een bedrijf, 80 meer dan in 2014. Er waren 285 opheffingen: 40 minder dan in 2014. Vorig jaar werden 18 faillissementen uitgesproken. Een jaar eerder gingen 25 bedrijven over de kop.

Het aantal eenpitters onder hoveniers groeit: zo’n 72 procent van de hoveniersbedrijven bestond eind vorig jaar uit één werkzame persoon, vergeleken met 66 procent begin 2011. Of het bij een startend hoveniersbedrijf gaat om een zzp’er of om een ondernemer die van plan is personeel aan te nemen, kan niet uit de cijfers worden afgeleid.

Meer hoveniers- en groenvoorzieners in 2015

StatLine: Bedrijven; oprichtingen

StatLine: Bedrijven; opheffingen

 

Sterker seizoenspatroon voor hoveniers en boomspecialisten

Hoveniers en groenvoorzieners boekten ook in 2015 de meeste omzet in het laatste kwartaal, een gebruikelijk seizoenspatroon binnen de branche.

Op 1 juli 2015 verviel de tijdelijke btw-verlaging (van 21% naar 6%) op arbeidskosten van hoveniers. Dit effect lijkt zichtbaar in de relatief hoge omzet van het tweede kwartaal en de relatief lage omzet van het derde kwartaal onder hoveniers.

Boomspecialisten weken af van hun gebruikelijke seizoenspatroon en hadden qua omzet een beter derde dan tweede kwartaal. Groenvoorzieners en dak- en gevelbegroeners boekten alleen in het eerste kwartaal relatief meer omzet en weken de overige kwartelen weinig af van het seizoenspatroon. Interieurspecialisten vertonen eenzelfde seizoenspatroon sinds 2013, het jaar waarin de omzet sterk daalde.

Sterker seizoenspatroon voor hoveniers en boomspecialisten

Maatwerktabel: Omzetontwikkeling VHG

Belemmeringen en verwachtingen ondernemers hoveniersbranche

Weersomstandigheden grootste belemmering

Ongunstige weersomstandigheden werden aan het begin van het eerste kwartaal van 2016 als grootste belemmering gezien in de bedrijfsvoering. Per saldo gaf 30,9 procent van de ondernemers dit aan. Dit percentage is vergelijkbaar met een jaar eerder (32,4 procent). Onvoldoende vraag naar opdrachten gold voor bijna 16 procent van de hoveniers en groenvoorzieners als belemmering. Ook dit percentage is vergelijkbaar met een jaar eerder. Financiële beperkingen speelden bij ruim 13 procent een rol. Ruim 6 procent van de ondernemers gaf aan dat andere oorzaken (zoals tekort aan personeel of capaciteitsproblemen) een belemmering vormden. Het percentage ondernemers dat aangaf geen belemmering te ervaren was met bijna 34 procent iets kleiner dan vorig jaar.

Belemmeringen en verwachtingen ondernemers hoveniersbranche

StatLine: Conjunctuurenquête Nederland

Ondernemers positiever dan vorig jaar

De ondernemers in de hoveniers- en groenvoorzieningsbranche hebben per saldo licht positieve verwachtingen (4,8 procent) voor het economische klimaat in het eerste kwartaal van 2016. In dezelfde periode een jaar eerder waren de ondernemers nog een stuk somberder (-16,8 procent). De omzetverwachting voor het eerste kwartaal is negatief (per saldo 13 procent), maar is duidelijk positiever dan een jaar eerder. Ondernemers verwachten een tariefstijging in het eerste kwartaal van 2016 en dat past in het seizoenspatroon: tarieven stijgen doorgaans aan het begin van ieder jaar. De personeelssterkte zal naar verwachting gelijk blijven: 14 procent verwacht een toename en een even groot aantal verwacht een afname van het personeelsbestand.

Ondernemers hoveniersbranche positiever dan vorig jaar

StatLine: Conjunctuurenquête Nederland

Verwachtingen orders verbeterd

De hoveniers en groenvoorzieners verwachten in de eerste drie maanden van 2016 per saldo geen verandering in hun orderontvangsten. Een jaar eerder verwachtte per saldo ruim 35 procent een afname van inkomende orders. Qua inkooporders zijn de ondernemers ook positiever dan een jaar eerder. Per saldo verwacht 7 procent van de ondernemers meer orders te plaatsen tegenover -8,9 procent vorig jaar. Ruim 6 procent van de ondernemers voorziet een verslechtering van de eigen concurrentiepositie, vergelijkbaar met het saldo van een jaar eerder.

Verwachtingen orders hoveniersbranche verbeterd

StatLine: Conjunctuurenquête Nederland

Opgeleverde nieuwbouwwoningen, vertrouwen ondernemers en consumenten

Meer nieuwbouwwoningen opgeleverd in 2015

In het vierde kwartaal zijn er 14 773 nieuwe woningen opgeleverd. Dit is vergelijkbaar met dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal opgeleverde woningen over heel 2015 was bijna 48 duizend, een stijging van 6 procent vergeleken met 2014. In zowel Noord- als Zuid-Holland werden 10 duizend woningen bijgebouwd, een forse stijging op jaarbasis. In Groningen was de relatieve stijging met 34 procent in 2015 het grootst. In Limburg werden 40 procent minder woningen bijgebouwd. De oplevering van nieuwbouwwoningen levert over het algemeen nieuwe opdrachten op voor hoveniers en groenvoorzieners.

Meer nieuwbouwwoningen opgeleverd in 2015

StatLine: Voorraad woningen

Vertrouwen dienstverleners toegenomen, bij consumenten afgenomen

Het ondernemersvertrouwen van zakelijke dienstverleners, waaronder hoveniers en groenvoorzieners, bereikte begin 2016 het hoogste niveau sinds de eerste meting in 2008. Zowel positieve ontwikkelingen in het vierde kwartaal van 2015 als positieve verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2016 droegen bij aan het gestegen vertrouwen. Het vertrouwen van de zakelijke dienstverleners is nu tweeënhalf jaar op rij positief.

Aan het begin van het eerste kwartaal stond de indicator voor het consumentenvertrouwen nog op 7, maar die daalde in februari naar -1. Zowel het oordeel over het economisch klimaat als de koopbereidheid verslechterde. Voor het eerst in bijna een jaar is het consumentenvertrouwen negatief. Met -1 ligt het consumentenvertrouwen in februari wel boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-8). Het vertrouwen bereikte in april 2000 de hoogste stand ooit (27). Het dieptepunt werd bereikt in februari 2013 (-44).

Vertrouwen dienstverleners toegenomen, bij consumenten afgenomen

StatLine: Ondernemersvertrouwen

StatLine: Consumentenvertrouwen

 


Opmerkingen betreffende deze publicatie:

  • Deze publicatie is samengesteld in opdracht van branchevereniging VHG. In deze publicatie worden de omzetontwikkelingen van de VHG-leden als geheel en per vakgroep weergegeven en vergeleken met de totale hoveniersbranche getypeerd als code 813 van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI).
  • In de omzetontwikkelingen van de VHG-leden (totaal of per vakgroep) zijn de sociale werkvoorzieningen die lid zijn van VHG (38 bedrijven) niet meegenomen.
  • Deze publicatie is samengesteld op basis van cijfers zoals deze op 29 februari 2016 bekend waren. Mogelijk zijn er op het moment van lezen actuelere cijfers, deze kunt u vinden via de links onder
    de grafieken.
  • Meer uitkomsten over omzet(ontwikkelingen), banen en – werknemers van de VHG-leden kunt u vinden in
    Maatwerk_Branchevereniging VHG_jaarrapportage_2015