Op dinsdagavond 21 november organiseert de Studieclub Greenport Boskoop een kwekerscafé met o.a. het onderwerp waterzuiveringsplicht. De nieuwe wettelijke eisen verplichten boomkwekers om het geloosde water per 1 januari 2018 met minimaal 95% gezuiverd te hebben van

gewasbeschermingsmiddelen. Ben Kooij-Rijnland en Erwin Haverman-Lto

lichten dit onderwerp toe. Deelname aan de avond die, indien gewenst, ook meetelt voor de verlenging spuitlicentie Teelt is voor iedereen mogelijk. Aanmelden is gewenst (voor de spuitlicentie verplicht) en kan via www.greenportboskoop.nl  Hier vindt u ook verdere informatie over deze avond.

Het kwekerscafé begint om 19.00 uur in Flora, Parklaan 4, Boskoop. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Helma van der Louw,e-mail info@vanderlouw.info of  tel. 06 28454955.