Zondag 11 oktober a.s. is de ‘Dag van de Populier’, opgezet door Vara’s Vroege Vogels en stichting Probos. De Bomenstichting maakte – speciaal voor deze populaire boom en deze dag – een overzicht met daarin bijzondere populieren in uw provincie: monumentale bomen, bomen op dijken of bakenbomen en bomen met een verhaal.

De populier hoort bij Nederland zoals de windmolen of de stroopwafel

 

De Bomenstichting vindt het belangrijk dat er aandacht wordt gevraagd voor de populier. Want het gaat niet goed met de populier in Nederland. In vroeger tijden werd er wel een miljoen populieren per jaar aangeplant. Tegenwoordig zijn dat er nog enkele tienduizenden. Doordat de populier een snelgroeiende boomsoort is, leende hij zich goed voor aanplant langs wegen, b.v. in de pas aangelegde Flevopolders. Ook vinden we veel populieren langs de kust, op dijken en vroeger waren ze belangrijk voor de scheepvaart: ze dienden als een baken voor de schippers. Dit maakt dat de populier een typisch Hollandse boom is, die als vanzelfsprekend bij het Nederlandse landschap hoort. Ook in steden werd hij enthousiast aangeplant wanneer er behoefte was aan snelgroeiende bomen, bij voorbeeld na WOII.

Tegenwoordig is de populier een stuk minder populair. Zo wordt de boom in sommige gemeenten gekapt uit angst voor takbreuk. Onderhoud lijkt kostbaarder dan kappen. En bij kap worden vaak geen populieren teruggeplant. Zonde, volgens de Bomenstichting. Naast het feit dat de populier het landschappelijk karakter van grote delen van Nederland heeft bepaald, is de boomsoort ook van belang voor verschillende planten, dieren en paddenstoelen. Op deze wijze dreigt biodiversiteit verloren te gaan. Wanneer we de negatieve eigenschappen van boomsoorten uitvergroten en ze daarom niet meer aanplanten, blijven er straks weinig soorten bomen over in Nederland. Het is dus gewenst om populieren te blijven aanplanten. We planten immers ook nog steeds eiken (processierups) en linden (luizen) aan. En zelfs de (resistente) iep is weer bezig met een opmars!

De mooiste populieren per provincie

De Bomenstichting selecteerde speciaal voor deze eerste Dag van de Populier mooie en bijzondere populieren van Nederland. Op de site van de Bomenstichting (http://www.bomenstichting.nl/bomen-in-uw-buurt/dag-van-de-populier.html) vindt u – per provincie – verschillende populierensoorten, die de moeite van het bekijken waard zijn. Zoals abelen en zwarte en Canadese populieren.