Het nieuwe Handboek Boomgroeiplaatsen “Duurzame en waterbufferende boomgroeiplaatsen in de stedelijke omgeving” is donderdag 15 juni jl. gelanceerd tijdens de BSI Academy.

Iedereen die met boomgroeiplaatsen te maken heeft, kan de benodigde informatie terugvinden in dit Handboek. Het Handboek is gemaakt met informatie uit verschillende bronnen en is bedoeld als informatief naslagwerk voor eenieder die te maken krijgt met bomen en hun groeiplaatsen. Getracht is om een zo breed mogelijk overzicht te bieden van alles wat er op het gebied van groeiplaatsen verkrijgbaar is  in de huidige markt. Betrokken partijen kunnen op basis van de geboden informatie de keuze voor een groeiplaats maken en deze onderbouwen. De daadwerkelijke toepassing van de informatie vergt altijd maatwerk, aangezien ieder project uniek is.

Door de steeds sterker verstedelijkte samenleving is het van groot belang om te zorgen voor een goede boomgroeiplaats. Middels het Handboek Boomgroeiplaatsen wil BSI een inkijk geven in de diverse mogelijkheden voor het realiseren van de meest ideale boomgroeiplaatsen die de “Symbiose tussen Natuur en Techniek” aangaan. Er wordt gekeken naar hoe een keuze tot stand kan worden gebracht voor een bepaalde boomgroeiplaats per toepassing, door gebruik te maken van de juiste producten die specifiek ontwikkeld zijn voor de situatie, maar ook naar de wijze van verwerking om zodoende te allen tijde de meest optimale omstandigheden te creëren voor de boom.

Onderwerpen die in dit handboek aan bod komen, zijn onder andere keuzeschema’s, uitvoeringsschema’s, groeiplaatsverbeteringen, groeiplaatsconstructies, aanvullende groeiplaatsvoorzieningen en groeiplaatsbemesting.

Logo BSI Bomenservice

Download het Handboek hier als PDF. Wilt u dit handboek liever hardcopy ontvangen? Neem dan contact op met algemeen@bsi-bomenservice.nl.

http://www.bsi-bomenservice.nl/nieuws/lancering-handboek/

http://www.bsi-bomenservice.nl/downloads/