Hier kan uw logo staan.
Klik hier voor meer informatie

Jaap Sterk Hydroseeding

Const Huygensstraat 8
6573 CH , Beek Ubbergen

Over ons

Jaap Sterk Hydroseeding houdt zich bezig met hydraulisch zaaien (in bestekken ook wel bespuiten oppervlak met mengsel genoemd)

En natuurlijk door heel Nederland, België en west Duitsland!

Hydroseeding bestaat uit het mengen van water, zaad, bemesting, lijm en een draagstof (bv Cellulose, houtvezel of technisch hoogwaardig samengestelde mulch). Dit mengsel wordt dan met een spuitkanon vanaf de machine of via slangen in het veld of op een groendak verspoten.

Afbeelding2-150x150 Afbeelding4-150x150

 Toepassing;

Het grootste verschil zit in de gewenste toepassing en gradatie van het talud.

  • Voor het zaaien waarbij geringe profilering aanwezig is zoals golf greens, golfbanen en particulieren gazons tot een helling van (1 op 3) kan men volstaan met JSH cellulose vermengd met JSH biovezels.
  • Voor taluds van 1 op 3 tot 1 op 2 gebruiken wij JSH Cellulose vermengd met Houtvezels. Hoe steiler het talud des te groter is het aandeel houtvezel.
  • Voor taluds van 1 op 2 en steiler, tot 90 gr, zoals waterretentie bekken, geluidswallen, grondwallen end. gebruiken wij uitsluitend Flexterra® High Performance-Flexible Growth Medium™ (HP-FGM™) De beste erosie bestendige mulch op de markt.
  • In de bouw als afdekking van zanddepots en voorbelasting ter voorkoming van winderosie en stuifbestrijding gebruiken wij JSH Cellulose, Nodust of  Terra Control.

Bij al deze toepassingen kunnen wij naar wens extra materiaal toevoegen zoals.

  • Zeewierextract als kiemversneller.
  • JSH Superabsorber voorkomt uitdroging en zal de water geef frequentie verlagen.
  • Bemesting voor extra groei en kiem kracht in de eerste maanden.
  • Hydrocompost op schrale gronden.

Voordelen ten opzichte van conventioneel zaaien, het zaad waait niet weg en de verdeling is mooi egaal terwijl bij machinaal zaaien altijd rijtjes ontstaan, geen uitspoeling bij regen en minder tot geen erosieproblemen.

grassing-after-150x150 grassing-before-150x150

Herman Berteler schrijft in het GolfBaan Handboek een mooi stuk over hydroseeding ter voorkoming van water- en winderosie op golfbanen.

Voor informatie betreffend onderaanneming door geheel Nederland, België en west Duitsland kunt u contact opnemen via info@hydroseeding.eu .