Hydroseeding

De Bouwkamp 10
6576 JX, Ooij

Over ons

Hydroseeding houdt zich bezig met hydraulisch zaaien (in bestekken ook wel bespuiten oppervlak met mengsel genoemd)

En natuurlijk door heel Nederland, België en west Duitsland!

Hydroseeding bestaat uit het mengen van water, zaad, bemesting, lijm en een draagstof (bv houtvezel of technisch hoogwaardig samengestelde mulch zoals Flexterra). Dit mengsel wordt dan met een spuitkanon vanaf de machine of via slangen in het veld of op een groendak verspoten.

 

 Toepassing;

Het grootste verschil zit in de gewenste toepassing en gradatie van het talud.

  • Voor het zaaien waarbij geringe profilering aanwezig is zoals golf greens, golfbanen en particulieren gazons tot een helling van (1 op 3) kan men volstaan met 25 tot 30 kg per are  Hydromulch 1000.
  • Voor taluds van 1 op 3 tot 1 op 2 gebruiken wij hydromulch 1000 30 tot 40 kg per are. Hoe steiler het talud des te groter is het aandeel houtvezel. Moet het ook water en wind erosie bestendig zijn dan gebruiken wij Flexterra mulch.
  • Voor taluds van 1 op 2 en steiler, tot 90 gr, zoals waterretentie bekken, geluidswallen, grondwallen end. gebruiken wij uitsluitend Flexterra® High Performance-Flexible Growth Medium™ (HP-FGM™) De beste erosie bestendige mulch op de markt.

 

Bij al deze toepassingen kunnen wij naar wens extra materiaal toevoegen zoals.

  • Zeewierextract als kiemversneller.
  • JSH Superabsorber voorkomt uitdroging en zal de water geef frequentie verlagen.
  • Bemesting voor extra groei en kiem kracht in de eerste maanden.
  • Proganics mulch op schrale gronden.

Voordelen ten opzichte van conventioneel zaaien, het zaad waait niet weg en de verdeling is mooi egaal terwijl bij machinaal zaaien altijd rijtjes ontstaan, geen uitspoeling bij regen en minder tot geen erosieproblemen.

 

Herman Berteler schrijft in het GolfBaan Handboek een mooi stuk over hydroseeding ter voorkoming van water- en winderosie op golfbanen.

Voor informatie betreffend onderaanneming door geheel Nederland, België en west Duitsland kunt u contact opnemen via info@hydroseeding.eu .