Bron: VHG

Resultaten onderzoek lichaamstrillingen zelfrijdende maaimachines bekend

“Maaimachines moeten trillingstechnisch worden verbeterd”

Zijn de technische ontwikkelingen van de afgelopen zeven jaar aan zelfrijdende maaimachines zódanig dat er nu een volledige werkdag kan worden gemaaid? Die vraag stond centraal in het onderzoek naar lichaamstrillingen op zelfrijdende maaimachines. Dit onderzoek is uitgevoerd op initiatief van Branchevereniging VHG en de vakbonden FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen. Onderzoeksbureau ErgoLab presenteerde de resultaten op 11 september jl. tijdens de vakbeurs GroenTechniek Holland in Biddinghuizen.

De onderzoeksvraag kon onderzoeker Huub Oude Vrielink van ErgoLab nog niet volmondig met ‘ja’ beantwoorden. “Qua blootstelling aan trillingen is er vergeleken met het onderzoek uit 2006 niet veel veranderd. Om gezond te kunnen werken, moeten maaimachines trillingstechnisch nog verder worden verbeterd. Er is wel verbetering gemeten: als de chauffeurs het maaiwerk rustig en beheerst uitvoeren, wordt een aanzienlijke vermindering van de blootstelling aan trillingen bereikt. Ook blijkt dat de maaimachines van tegenwoordig betere luchtgeveerde stoelen hebben, die voor een goede demping zorgen.”

Leveranciers
In oktober bespreken de partijen de onderzoeksresultaten en wordt overleg gevoerd met de commissie die zich bezighoudt met de Arbocatalogus Hoveniers & Groenvoorzieners.
Namens de werkgevers reageerde Jan Batenburg gematigd positief op de uitkomsten: “Er is nog niet voldoende bewezen dat we medewerkers voldoende gezond op een maaimachine kunnen laten werken. De blootstelling aan trillingen is wel verbeterd, daar ben ik blij mee. Voor de leveranciers is dit een kans om de machines verder te ontwikkelen. Daar gaan we samen met de sociale partners voor.”

Verschillende maaisnelheden
Drie machinisten met verschillend lichaamsgewicht hebben voor dit onderzoek verschillende testopdrachten met cirkelmaaimachines uitgevoerd op locatie, met onder andere verschillende maaisnelheden. De maaimachines waren voorzien van sensoren om de trillingen te meten. Voor het onderzoek hebben de machinisten een dagboek bijgehouden van hun werkzaamheden. Branchevereniging VHG en de vakbonden hebben dit onderzoek uit laten voeren om te achterhalen of de zelfrijdende maaimachines die in de groenvoorziening worden gebruikt tegenwoordig minder trillingsbelasting veroorzaken dan voorheen. Op basis van een trillingsonderzoek uit 2005/2006 geldt er een Europese richtlijn die grenzen stelt aan de maximale dosis trillingen waaraan een medewerker per dag mag blootstaan. De branche ziet deze norm graag verruimd, maar wil tegelijkertijd de gezondheid van haar werknemers beschermen en zorgdragen voor goede arbeidsomstandigheden.

Het onderzoek is mogelijk gemaakt door Branchevereniging VHG, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en met medewerking van Stigas, Fedecom en een financiële bijdrage van Colland. De PowerPointpresentatie kunt u hier de downloaden en het volledige onderzoeksrapport treft u hier aan.

Bron: VHG