Benieuwd naar de laatste ontwikkelingen in aanbesteden? En wilt u contact met opdrachtgevers of andere opdrachtnemers? Kom dan op dinsdag 20 februari naar de Marktdag Aanbesteden in het Provinciehuis in Zwolle. Het kernthema van deze bijeenkomst is uiteraard aanbesteden. Belangrijk daarbij is dat meer begrip en vertrouwen leidt tot betere samenwerking. Betere samenwerking leidt tot een hogere klantwaarde en goed rendement.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden. 

WORKSHOPS

 1. Op weg naar het 150ste Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) van de overheid.
  Reden voor een feestje?
  Inleiding: Mark Bassie (directeur Flex-Beheer en oprichter Comité van
  Marktplaatsgebruikers )
 2. SROI 3.1 vliegwiel voor publiek private samenwerking
  Inleiding: Jenny van de Weg (Expertisecentrum SROI-Arbeidsmarktregio Zwolle)
 3. Een offerte indienen: efficiënt of veel te complex? Is er voldoende ruimte om u
  te kunnen onderscheiden op kwaliteit?
  Inleiding: Maurits Haitsma (afdelingshoofd Inkoop en Contractmanagement ONS) en
  Gerard Verelst (senior inkoopadviseur ONS).
 4. Wat zijn de meest gemaakte inkoop- en inschrijffouten!
  Inleiding: Laurens Smit (directeur Tenderbridge) en Mark Weebers (directeur Bestgrant)
 5. BVP-systematiek: de ondernemer als expert Inleiding: Harm Tijms (BVP specialist ONS) en Vincent de Gooijer (manager TROTS)
 6. Klachtprocedure bij Commissie van Aanbestedingsexperts
  Inleiding: mr. Tineke van Houten (Commissie van Aanbestedingsexperts)
 7. Aanbesteden van inhuur flexibele arbeidskrachten
  Inleiding: Jessica de Kuiper (ABU), Sanne Simoens (Driessen HRM), Bert-Jan Rip (Randstad)
 8. Aanbesteden in het zorgvervoer
  Inleiding: Saida Akaaboune (AIM)

Datum: 20 februari 2017
Locatie: Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, Zwolle
Inloop: 13.00 uur
Aanvang: 13.30 uur
Netwerkborrel: 16.15 – 17.30 uur
Aanmelden
Deelname is gratis. U kunt zich per e-mail aanmelden bij bruil@vno-ncwmidden.nl
o.v.v. organisatie, naam, e-mailadres en de voorkeur voor twee workshops. VOL=VOL