Groenkeur-directeur Matthijs Mesken heeft het bestuur van Stichting Groenkeur laten weten per 1 augustus a.s. de functie van directeur bij de Vereniging van Groothandelaren in Bloemisterijproducten te hebben aanvaard.

Het bestuur is Matthijs zeer erkentelijk voor de wijze waarop onder zijn leiding Stichting Groenkeur de afgelopen vijfenhalf jaar is geprofessionaliseerd. Het aantal deelnemers is toegenomen en er zijn nieuwe markten aangeboord. Groenkeur is meer zichtbaar geworden voor deelnemers en opdrachtgevers en staat er financieel gezien goed voor. Op 2 juni a.s. komt het bestuur bijeen om een functieprofiel voor de nieuwe directeur op te stellen.
 
Mocht u naar aanleiding van deze mededeling vragen hebben dan kunt u zich richten tot Matthijs Mesken, directeur Stichting Groenkeur of Sjaak Langeslag, voorzitter van het bestuur van Stichting Groenkeur.

Bron: Groenkeur