Detailhandel Nederland: Alarmerende trend van geweld in winkels

Winkeliers en medewerkers worden steeds vaker geconfronteerd met winkeldieven die het geweld niet schuwen. Ten opzichte van 2007 is zelfs sprake van een verdrievoudiging, zo blijkt uit politiecijfers. Het gaat doorgaans om winkeldieven die gewelddadig worden of gaan dreigen, zodra zij worden betrapt. Detailhandel Nederland pleit voor extra actie om deze verontrustende ontwikkeling te doorbreken.

“De officiele cijfers zijn slechts het topje van de ijsberg”, zegt Sander van Golberdinge, secretaris Winkelcriminaliteit van Detailhandel Nederland. Het probleem is in werkelijkheid veel groter. Volgens een slachtofferenquete, de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven, meldt circa 40% van de winkels een geweldsmisdrijf niet bij politie. Winkeldiefstallen worden nog veel minder vaak gemeld.

Handelend optreden Detailhandel Nederland raadt haar leden dringend aan om in geval van geweld en bedreiging altijd politie in te schakelen. “De verantwoordelijken mogen hun straf niet ontlopen”, aldus de winkeliersorganisatie, die daarbij aangeeft dat “Het zou helpen als winkeliers zeker weten dat zij 1-1-2 kunnen bellen bij een diefstal die dreigt te escaleren.” Snel en handelend optreden van de autoriteiten is dan wel cruciaal. Hetzelfde geldt voor het passend straffen van geweldplegers.

Extra alert op preventie Het beste is dat de winkelier preventief optreedt door de `klant’ direct aan te spreken, zodra van een poging tot diefstal of van afwijkend gedrag sprake is. Daarmee kan de diefstal nog worden voorkomen. Wanneer een winkelier of medewerker zich genoodzaakt ziet aan te houden, kan hij dat het beste samen met een collega doen. Tijdens de Week van de Veiligheid, die duurt van 8 t/m 13 oktober, wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de aanhoudingsprotocollen en het winkelverbod voor geweldplegers. Detailhandel Nederland roept alle winkeliers op mee te doen aan de Week en werk te maken van preventie.

 


Detailhandel Nederland
Detailhandel Nederland behartigt de collectieve sociale en economische belangen van de winkeliers. Het doel is om het perfecte klimaat te creeren waarbinnen winkeliers optimaal kunnen ondernemen. Door de samenwerking in Detailhandel Nederland kunnen het midden- en kleinbedrijf (MKB) en grootwinkelbedrijf (GWB) gezamenlijk met een standpunt naar buiten treden. Dit versterkt de belangenbehartiging van de detailhandel bij de Nederlandse en Europese overheid. Een aantal projecten van Detailhandel Nederland wordt ondersteund door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD).

Adres: Postbus 262
Plaats: LEIDSCHENDAM
Postcode: 2260AG
Telefoon: (070) 320 23 45
Website: www.dedetailhandel.nl
E-mail: info@dedetailhandel.nl