Ondernemers die een lening tot €150.000 zoeken om hun start- en groeiplannen te financieren kunnen daarvoor vanaf nu terecht bij Qredits. Minister Kamp van Economische zaken (EZ) overhandigde 18 november 2013 aan een ondernemer de eerste cheque voor een krediet hoger dan €50.000.

Meer ruimte voor groeiplannen

‘Door de leenmogelijkheden van Qredits te vergroten van maximaal €50.000 naar €150.000 per krediet, krijgen ondernemers meer ruimte voor hun gezonde groeiplannen’, aldus Kamp. ‘Van elke 10 banen in Nederland creëert het MKB er 6. Meer ruimte voor financiering van het MKB levert banen en inkomsten in Nederland op’.

20131125_kredieten_mkb
Yvet Hurks, gezelschapsdierenarts in Nuland, ontving het krediet uit handen van Minister Kamp. Hurks zal het krediet gebruiken om de Dierenkliniek, waar ze momenteel werkt, over te nemen.

Grotere kredieten

In het Regeerakkoord is bepaald dat Qredits grotere kredieten mag verstrekken om de financieringsproblemen van het MKB het hoofd te kunnen bieden. Voor dit jaar heeft het kabinet €30 miljoen extra aan Qredits ter beschikking gesteld. Verzekeraars en banken stellen ruim €45 miljoen extra beschikbaar.

Qredits is de handelsnaam van Stichting Microkrediet Nederland. De organisatie heeft geen winstoogmerk en is een samenwerkingsverband tussen het ministerie van EZ, het ministerie van Sociale Zaken (SZW), verzekeraars en de grootste Nederlandse banken.

Bron: Rijksoverheid
tijksoverheid