Vakgroepvoorzitter Jacco Wisman draagt stokje over

Het bestuur van de VHG Vakgroep Hoveniers heeft in zijn vergadering van 27 augustus jongstleden ingestemd met het nieuwe vakgroepplan voor de periode 2015-2017. Met dit meerjarenplan breekt voor de vakgroep een volgende periode aan, waarin de blik nog meer naar buiten wordt gericht en het accent zal liggen op de profilering van de VHG-hovenier in de consumentenmarkt. Aan deze nieuwe koers zal een nieuwe vakgroepvoorzitter verder uitvoering gaan geven. Huidig voorzitter Jacco Wisman draagt per 1 januari aanstaande het stokje over. De procedure voor werving en selectie van een nieuwe vakgroepvoorzitter wordt op korte termijn door het vakgroepbestuur opgestart.

Speerpunten
Jacco Wisman heeft de afgelopen twee jaar op een degelijke wijze leiding aan de vakgroep gegeven en wil ruimte bieden aan een bij de voorgestelde koers passend nieuw mandaat, Het bestuur van de Vakgroep Hoveniers ziet terug op een vruchtbaar voorzitterschap van Jacco Wisman. Bij zijn aantreden had de vakgroep dringend behoefte aan het verbeteren van de structuur binnen de vakgroep, het optimaliseren van de samenwerking met de regionale afdelingen, het verhelderen van de interne communicatielijnen, het sterker borgen van de vakgroepactiviteiten naar de wensen van de leden en het zorgen voor stabiliteit binnen de vakgroep. Al deze speerpunten waren vastgelegd in het plan van aanpak, dat Jacco bij aanvang van zijn vakgroepvoorzitterschap op 1 januari 2013 als werkdocument aangereikt heeft gekregen.

In de afgelopen periode heeft hij zich er, samen met de leden van het vakgroepbestuur en de regionale afdelingsbesturen, maximaal voor ingespannen om de structuur op orde te hebben en de verbindingen met de leden te verbeteren. Daarmee is ook de basis gelegd voor de nieuwe koers, die de vakgroep in de periode 2015-2017 wil gaan varen.

Capaciteiten
Het vakgroepbestuur is Jacco bijzonder erkentelijk voor zijn inzet en blijft graag na het afronden van het vakgroepvoorzitterschap gebruik maken van zijn capaciteiten. De gedachten gaan hierbij onder andere uit naar het opzetten van een pakket van inkoopvoordelen voor VHG-leden. Verder zal Jacco zelfstandig vanuit zijn adviesbureau JW Interim Management opdrachten op eigen titel voor bedrijven in de branche blijven uitvoeren.

Vakgroepplan
Het vakgroepplan 2015-2017 van de Vakgroep Hoveniers wordt de komende periode  gepresenteerd in de regionale afdelingen. De Ledenraad zal het vakgroepplan op 18 november aanstaande, samen met de meerjarenplannen van de andere VHG-vakgroepen bespreken en conform procedure formeel vaststellen.

logo_vhg_100

Bron: Branchevereniging VHG