Zoetermeer, 15 oktober 2012. De productschappen1) zetten een grote stap in het proces van samengaan van de organisaties in één ketenorganisatie. Per 16 oktober zullen de activiteiten van de afdelingen Marktregelingen en Medebewind van het Productschap Zuivel, het Productschap Tuinbouw, het Productschap Vee en Vlees, het Productschap Pluimvee en Eieren, het Hoofdproductschap Akkerbouw en het Productschap Vis worden samengevoegd in één werkorganisatie: de Medebewindorganisatie Productschappen (MO-productschappen).

Deze organisatie zet de uitvoering van alle regelingen voort die de afzonderlijke medebewinds-afdelingen van de productschappen tot op heden uitvoerden. De samenvoeging van deze activiteiten binnen één werkorganisatie is een belangrijke mijlpaal, en past in het streven van de productschappen om te komen tot een algehele samenwerking in de toekomst. Hiermee wordt  tevens de kwaliteit, continuïteit en efficiency van de werkzaamheden gewaarborgd.

De medebewindorganisatie is nu grotendeels gezamenlijk gehuisvest in Zoetermeer. Het Productschap Tuinbouw verhuist per 1 januari ook naar hetzelfde adres. Informatie over de medebewindorganisatie is vindbaar op www.mo-productschappen.nl Via deze site, en ook die van de afzonderlijke productschappen, kunnen  belanghebbenden de vertrouwde en relevante informatie over de regelingen bereiken.

In 2013 krijgt het proces van samengaan verder vorm door het bundelen van de ondersteunende afdelingen, zoals administratieve, personele, juridische en facilitaire werkzaamheden in één serviceorganisatie.

1) Bij de samenwerking zijn betrokken het Hoofdproductschap Akkerbouw (Akkerbouw, Diervoeder, Wijn), het Productschap Vee en Vlees, het Productschap Pluimvee en Eieren, het Productschap Tuinbouw, het Productschap Margarine Vetten en Oliën, Productschap Vis en het Productschap Zuivel.

Voor vragen over de medebewindorganisatie kunt u terecht bij: Addy Risseeuw, manager MO-productschappen, tel: 06-57565389.
Voor algemene informatie kunt u terecht bij de woordvoerder: Pascalle de Ruyter tel 079 3687933 of per mail naar pderuyter@pve.nl