René Singels uit Valkenswaard is vanmiddag met de Multi-Grip Europe de winnaar geworden van de Arboprijs FNV Bouw 2014. De Multi-Grip Europe is een tilhulpmiddel voor rechtstandig heffen en dragen van (semi) zware objecten, goederen en materialen.

arbosingels

(Foto: Een juichende René Singels, met naast hem zijn schoonvader ‘Willie Wortel’….)

Een blije René Singels, die dit samen met zijn assisterende ‘Willy Wortel schoonvader’ ontwikkelde: “Er zijn nog niet veel slimme tilhulpmiddelen voorhanden die goed en snel inzetbaar zijn in het merendeel van til-gerelateerde beroepen. Bij veel dagelijks repeterende tilwerkzaamheden, in ongemakkelijke lichaamshoudingen met een te zware last, wordt ons bewegingsapparaat te zwaar en veelvuldig belast. Met name de lage onderrug. Zelf ben ik werkzaam geweest in de meubelindustrie. Dagelijks zie ik  praktijkvoorbeelden van verkeerde en te zware belasting van de rug en het bewegingsapparaat. Samen met mijn schoonvader, ook ‘een soort van Willy Wortel’, heb ik dit idee bedacht en verder uitgewerkt.  Daarna zijn er deskundigen bij betrokken om nader te onderzoeken of het idee technisch uitvoerbaar is en kan voldoen aan de arbo-regelgeving. De inzet is om een handig en breed inzetbaar mobiel tilhulpmiddel te ontwikkelen, dat bijdraagt aan een minimale beperking van de fysieke belasting.”

De winnaar kreeg een cheque van € 10.000 uitgereikt. Dat bedrag dient te worden besteed aan het idee of de uitvoering daarvan om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Veilig en gezond werken is meer dan ooit nodig

FNV Bouw vice-voorzitter Charley Ramdas:  “Het is goed om ook via deze Arboprijs te laten zien dat we op een positieve wijze met veilig en gezond werken bezig kunnen zijn. En dat is meer dan ooit nodig! Want als het om de arbeidsomstandigheden in de bouw- en houtnijverheid gaat, dat is er niet altijd reden tot vreugde. Van alle beroepsziekten hebben werknemers in de bouwnijverheid nog altijd de meeste gezondheidsklachten door hun werk.  Meer dan vroeger wordt door bouwplaats medewerkers het werk als risicovol beoordeeld. Meer dan een derde meldt klachten aan het bewegingsapparaat en hebben met name de UTA werknemers last van stress, een onderdeel van psa (psychisch sociale arbeidsbelasting) De huidige economische crisis speelt daarin een rol. Maar ook van invloed is of werknemers plezier in hun werk kunnen behouden, invloed kunnen hebben op hun werktempo en uitvoering van het werk. Ik hoop dat deze uitvinding van René Singels zijn weg naar de bouw- en werkplaats gaat vinden, waardoor het aantal rugklachten kan worden teruggedrongen.”

Uitgangspunten Arboprijs

Voor de FNV Bouw Arboprijs 2014 kwamen ideeën en initiatieven in aanmerking die de arbeidsomstandigheden in de bedrijfstak aantoonbaar kunnen verbeteren. Zoals: minder fysieke belasting. Minder lawaai. Minder blootstelling aan giftige stoffen. Minder werkdruk. Een prettige werksfeer. Minder verzuim. Kortom: alle ideeën en initiatieven die leiden tot een verbetering van de arbeidsomstandigheden. Ook als deze nog niet daadwerkelijk ten uitvoer gebracht zijn of in de praktijk toegepast. De prijs dient als een stimulans om de kwaliteit van de arbeid in de bouw en infra, afbouw en onderhoud, meubel- en houtindustrie en bij woningcorporaties aantoonbaar te verbeteren. Zowel bedrijven, organisaties, ondernemingsraden, VGW-commissies, als individuele werknemers konden meedingen naar de prijs.

Overige finalisten:

Frank de Keijzer (Dakdekkersbedrijf Kewodak)

(Uit)vinding: Standaard waar een gasbrander in geplaatst kan worden.

Jeroen van der Werf en Ralph Heeremans

(Uit)vinding: Powerstairs, een veilig hulpmiddel voor het op- en afstappen van kamer- en/of vouwsteiger.

Ger de Weerd

(Uit)vinding: De Handyhook: voor makkelijker, veiliger en plezieriger werken op de ladder.

Bron: 19-12-2014 FNV