Nationale Groendag 2016 : 21 september in Capelle aan den IJssel

Thema ‘Klimaatbestendige stad’

 

Op woensdag 21 september organiseren de gemeente Capelle aan den IJssel en Entente Florale Nederland de Nationale Groendag 2016.

Programma Nationale Groendag 2016

* 10.00 Inloop

* 10.30 Welkom door burgemeester Peter Oskam

* 10.45 Dirk van Peijpe van De Urbanisten
Ecosysteemdiensten centrale plek geven in ontwerpen aan onze steden
De groene ruimte van de stad dient vele doelen. Zo draagt groen bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit, aan de Urbanisten in Zwolle naar Ecosysteemdiensten “Goed groen is goud waard”.

* 11.15 Wethouder JP Meuldijk van Capelle aan den IJssel, gaat op een interactieve wijze het gesprek met u aan over de dagelijkse praktijk van groen in de stad. Hoe maken we de buitenruimte klimaatbestendig en wat is de rol van water en groen hierbij? Hij haalt een aantal Capelse projecten aan, die op een innovatieve én praktische manier bijdragen aan de         klimaatbestendige stad: het vergroenen van het Capelse                           centrum, het dijkverzwaringsproject aan de Hollandsche IJssel                   en versterking van groen op bedrijventerreinen.

* 12.00 Pauze en bezoek aan de stands

* 13.00 Workshops starten met een rondleiding

Groene metropool door Staatsbosbeheer
De Randstad kan de groenste metropool ter wereld worden, met een excellent woon- en vestigingsklimaat. Staatsbosbeheer streeft ernaar dat iedere bewoner in de Randstad direct vanuit huis is aangesloten op een groen-blauw netwerk dat stad en land verbindt. Daarom vragen we u met ons mee te denken hoe deze groene metropool er uit zou kunnen zien. Deze workshop zet u aan het denken: wat moet er moet gebeuren om de realisatie van het netwerk dichterbij te brengen.

Operatie Steenbreek i.s.m. Capelle ad IJssel
‘Meer doen met stedelijk groen’door Stadswerk’
Gemeentelijk openbaar groen staat op tal van manieren onder druk. Hoe is toch meerwaarde te creëren in openbaar groen en welke aspecten spelen daarbij een rol? Hoe ga je als ambtenaar om met maatschappelijke initiatieven in het openbaar groen? Welke rollen en kwaliteiten horen hierbij en aan welke randvoorwaarden moet de organisatie voldoen om deze rollen doelmatig te kunnen vervullen? In deze workshop krijgt u antwoord door middel van twee handreikingen.

Vergroenen van bedrijventerreinen
Samen sterk in Capelle, Parkstad naast economische motor! Vertegenwoordigers van de gemeente Capelle aan den IJssel en de stichting BIZ CapelleXL vertellen hoe zij samen optrekken bij de revitalisering en beheer van het bedrijventerrein CapelleXL. Deze gezamenlijke inspanningen hebben mede bijgedragen aan het behalen van het Entente Florale Themacertificaat Groen en Economie 2015.

Dijkverzwaring en de inpassing daarvan in stedelijk gebied
Hoe buig je een ingrijpende dijkverzwaring om tot een plan dat de kwaliteit van het groen en de openbare ruimte verbetert én de historie weer zichtbaar maakt? De gemeente Capelle aan den IJssel, het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en landschapsarchitect Jos van de Lindeloof leggen gezamenlijk uit hoe je dit soort projecten tot een succes maakt.

* 14.30 Hans Oosters, voorzitter Unie van Waterschappen “Groen als stedelijke hoosbui spons”. De combinatie van groen met voldoende berging is een belangrijke stap in het tegengaan van wateroverlast in de stad.

* 15.00 Prijsuitreiking Nationale Groencompetitie door Sylvo Thijsen, directeur van Staatsbosbeheer

* 16.00 Afsluiting en netwerkborrel

* 17.00 Einde

Kennis vergaren en netwerken Nationale Groendag 2016

De Nationale Groendag is de optimale gelegenheid om kennis te vergaren voor een ieder die de maatschappelijke en economische waarde van groen willen implementeren in het beleid voor de komende jaren. Deze dag  leent zich uitstekend om te netwerken.

Wij zien u graag op 21 september in Capelle aan den IJssel!

Meer informatie: www.nationalegroendag.nl

Facts & figures Nationale Groendag 2016

Datum: 21 september
Ontvangst 10.00 uur; einde 16.00 uur
Locatie: Isala Theater in Capelle a/d IJssel
Dagvoorzitter Jan Dirk Stouten
Uitnodiging