Op 20 september organiseren de gemeente Den Haag, Entente Florale en Operatie Steenbreek de Nationale Groendag. Het thema van dit jaar is ‘Veerkrachtige Groene Stad: verduurzamen, verdichten en vergroenen’. De Nationale Groendag is bedoeld voor professionals die in de openbare ruimte werkzaam zijn.

Locatie NH Hotel. Deze bevindt zich in het World Trade Center in Den Haag
Ontvangst Vanaf 9.00 uur
   
BLOK 1 (plenair): DE VEERKRACHTIGE GROENE STAD – VAN AMBITIE NAAR REALISATIE
   
Opening Dagvoorzitter Fred Schoorl (Arcadië)  
Welkom in de groenste stad van Nederland Burgemeester Pauline Krikke Burgemeester benoemt onder andere haar persoonlijke beleving en waarde die zij hecht aan groene stad. Daarnaast vertelt zij over de internationale samenwerking 100 Resilient Cities, gesteund door Rockefeller Foundation en hoe dit netwerk Den Haag helpt om onderwerpen te verbinden ten behoeve van de veerkrachtige stad van de toekomst.
Nationale doelstellingen voor adaptatie en de doorvertaling naar de klimaatbestendige stad Stefan Kuks, Watergraaf Vechtstromen en voorzitter Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie De nationale doelstellingen en voortgang uitvoering Nationale Adaptatiestrategie + Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie worden benoemd.
De strategische rol van groen voor klimaatadaptatief beleid.
Green Capital 2018: Klimaatbestendig Nijmegen door samenwerking met ondernemers en bewoners Wethouder Harriët Tiemens van gemeente Nijmegen, European Green Capital 2018  Nijmegen is door de Europese Commissie uitgeroepen tot Green Capital 2018 vanwege duurzaamheid in projecten en de hoge participatiegraad.
De strategische rol van groen bij participatie.
Vergroening, verduurzaming en verdichting: hoe ontwikkelen we Den Haag klimaatbestendig? Erik Pasveer, stadsstedenbouwer Agenda Ruimte voor de Stad formuleert ambities en gebieden om te verdichten, te vergroenen en te verduurzamen.
Met aandacht voor de samenwerking met de verschillende disciplines (rood, blauw, grijs en …. groen).
KOFFIEPAUZE
BLOK 2 (plenair): VAN AMBITIE NAAR REALISATIE: DE VEERKRACHTIGE GROENE STAD IN DE PRAKTIJK
Hoe ziet de veerkrachtige groene stad er in de praktijk uit? En wat komt daarbij kijken? De praktijkvoorbeelden van de publiekscampagne Operatie Steenbreek en de deelnemers van de Nationale Groencompetitie 2018 laten zien hoe je werkt aan een veerkrachtige groene stad.
Tijdens dit onderdeel vinden de uitreikingen plaats van de Steenbreektrofee en Nationale Groencompetitie 2018.
Deelnemers aan gesprek:·       Isabella Diks, ambassadeur Operatie Steenbreek / lid van de Tweede Kamer

·       Jaap Spros, voorzitter Stichting Entente Florale

·       Wethouder Groen Gemeente Den Haag

·       Wethouders deelnemers Nationale Groencompetitie 2018 (Wageningen, IJlst, Bronkhorst, Twello, Edam-Volendam, Leiderdorp).

·       Juryvoorzitters Johan Vlug en Corrine Ockhuijsen

·       Marga de Jager, directeur Merk en Leden van de ANWB

·       Alle deelnemers in de zaal

LUNCHPAUZE en informatiemarkt
BLOK 3 (deelsessies): VAN AMBITIE NAAR REALISATIE: MEER VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK
Parallel sessies Excursies (1 keuze mogelijk, max 25 deelnemers per excursie)
Zaal Rotterdam 1thema Groen-inclusief bouwen met partijen in de stad Zaal Rotterdam 2 –thema Veerkrachtige groene stad: sociaal inclusief en klimaatbestendig Zaal Rotterdam 3 thema Inzet van groen kapitaal in stedelijke ontwikkeling Vertrek vanaf WTC, eindpunt op locatieThema Kansen voor verdichting en vergroening op locatie

Excursie 1:

Versterken stad-landverbinding
Vergroenen stadsentree Den Haag CS. Wandeling naar Koekamp (Staatsbosbeheer, Groene Metropool Programma).

Excursie 2:

Bouwen aan de Stad van de Toekomst: Central Innovation District. Sterk verdichten en vergroenen, combineren van bedrijven, woningen en grote infrastructuur (A12 en Schenk ‘highline’). Rondwandeling Beatrixkwartier.

Excursie 3:

Klimaatbestendig transformeren aan de Trekvliet. Dit deelgebied van bedrijventerrein de Binckhorst wordt ‘organisch’ omgevormd naar gemengd woon-werkgebied. Dat levert kansen en dilemma’s voor klimaatbestendige inrichting van de buitenruimte.

Excursie 4:

Klimaatbestendige buurten: Operatie Steenbreek
Start in Steenbreek café en excursie langs gerealiseerde ontsteningsprojecten.

Sessie 1A Sessie 2A Sessie 3A
Samenwerking voor transitie Den Haag ZuidwestHoe bouwen gemeente, woningcorporaties en energiebedrijven aan de veerkrachtige groene stad? Werken aan  veerkrachtig Den HaagToelichting en gesprek over aanpak 100 Resilient Cities en de  prioriteiten en acties voor Den Haag. Aandachtspunten zijn klimaatbestendigheid en de aanpak van sociale ongelijkheid: groen is hierin een belangrijke verbindende factor. Strategisch vergroenenHet wordt steeds belangrijker om de baten van groen en bomen mee te wegen in stedelijke ontwikkeling.

 

Sessie 1B Sessie 2B Sessie 3B
Natuur-inclusief bouwenDen Haag heeft een puntensysteem ontwikkeld voor natuur-inclusief bouwen. De vraag is nu hoe dit systeem tot uitvoering wordt gebracht in de praktijk: stimuleren of verplichten bij projecten van de gemeente, marktinitiatieven en particulier opdrachtgeverschap. Klimaatstresstest groen getoetstAan de hand van voorbeeld klimaatstresstest in één van de deelnemende gemeenten aan de nationale groencompetitie, is een uitwerkingskader opgesteld voor doorwerking in het groen. Groeiplaatsen voor duurzame groeipotentie van de bomen. 
EINDE (geen plenaire terugkoppeling)