Bomenstichting en VHG brengen brochure over integratie bomen in bouwplannen uit

Het inpassen van ‘groen’, in het bijzonder van bomen, is voor veel opdrachtgevers in de bouw nog lang niet vanzelfsprekend. In de ontwerpen voor bouwprojecten worden bomen wel ingetekend, maar is het de vraag of de aangegeven plaats wel geschikt is om de boom tot volle wasdom te laten komen. Bovendien wordt nauwelijks gebruik gemaakt van de mogelijkheden van de al aanwezige bomen op de bouwplaats. Te vaak gaan ontwerpers uit van een blanco situatie, alsof er nooit bomen en struiken hebben gestaan.

Het is een gemiste kans als bestaand groen niet geïntegreerd wordt in een bouwplan. Net geplante bomen hebben jaren nodig om tot volle wasdom te komen. Grote bomen hebben een enorme waarde. Ze bieden verkoeling en helpen daarmee hittestress te voorkomen. Bovendien zuiveren bomen de lucht, dragen bij aan een evenwichtige waterhuishouding, vangen fijn stof af en dienen als windscherm. Bomen leveren zo een bijzonder belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van onze leefomgeving en ons welbevinden.

De bijdrage van bomen aan een beter leefklimaat kan nóg groter worden als ontwerpers en ruimtelijke planners van meet af aan rekening houden met bomen. Deze gedachte wordt uitgewerkt in de brochure ‘Bouwen met Bomen’, een nieuwe uitgave van de Bomenstichting in samenwerking met VHG, de branchevereniging voor ondernemers in het groen. In het kort wordt beschreven hoe bestaande bomen kunnen worden ingepast in ontwerpen, hoe nieuwe bomen een plan kunnen verrijken en hoe oudere, waardevolle bomen kunnen worden behouden door ze te verplaatsen. Op hun nieuwe standplaats kunnen ze opnieuw de omgeving verrijken en hun ‘groene’ bijdragen leveren. In de brochure zijn voorbeelden opgenomen van mogelijkheden om tegen relatief lage kosten een hoogwaardige groene omgeving te creëren of in stand te houden. De schrijvers zijn mensen uit de praktijk. Dat betekent dat de brochure veel herkenbare situaties met oplossingen bevat.

De publicatie is gratis te downloaden op de websites van de Bomenstichting en de VHG.

Voor nadere informatie over ‘Bouwen met bomen’ kunt u contact opnemen met de Bomenstichting, info@bomenstichting.nl of 020-3306008. Informatie over de Bomenstichting vindt u op www.bomenstichting.nl. Of met VHG, branchevereniging voor ondernemers in het groen, info@vhg.org.

Informatie over VHG vindt u op www.vhg.org.