‘Groen Verbindt.’ Onder dat motto roepen Natuurmonumenten en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) alle gemeenten op om natuur een stevige plek te geven in de collegeprogramma’s. Niet alleen als onderdeel van het ruimtelijke beleid, maar bijvoorbeeld ook als bijdrage aan goede zorg voor kwetsbare groepen of als mogelijkheid om mensen aan een baan te helpen. Om gemeenten te helpen hiermee aan de slag te gaan, hebben Natuurmonumenten en de VNG een pamflet met actiepunten gemaakt, dat vandaag is gepresenteerd.

Natuur biedt genoeg voordelen om het hoog op de gemeentelijke agenda te zetten en nieuwe allianties te vormen van gemeenten en natuurorganisaties. Natuur zorgt voor actieve mensen die betrokken zijn bij hun omgeving en de natuur, verbetert het klimaat in steden en dorpen en levert een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat op. Bovendien kan het helpen de zorgkosten te beperken.

Natuurmonumenten: tijdelijke natuur op 50 braakliggende locaties

Bij de presentatie van het pamflet deed Marc van den Tweel, algemeen directeur van Natuurmonumenten, een oproep aan gemeenten om het komende jaar minstens vijftig braakliggende locaties om te zetten in tijdelijke natuur. “Denk aan woningbouwlocaties waar de plannen vanwege de crisis stilliggen. Door de natuur daar zijn gang te laten gaan, ervaren mensen eerder en vaker groen. Ze ontdekken de waarde ervan, bewegen meer en voelen zich meer betrokken bij hun omgeving. Bovendien blijft vaak een deel van het groen en de natuur behouden als de grond alsnog de eigenlijke bestemming krijgt. Het wordt ingepast in de nieuwe plannen.”

VNG: kansen om natuur te verbinden met nieuwe zorgtaken

Natuur draagt op allerlei manieren bij aan een prettige leefomgeving, aldus VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma. “Natuur is goed voor het welzijn van mensen. Uit de praktijk blijkt bijvoorbeeld dat patiënten en cliënten in de zorg baat hebben bij natuur in de omgeving. Met de nieuwe zorgtaken die gemeenten krijgen liggen er dus kansen om een verbinding te leggen met de natuur en te zorgen dat natuur toegankelijk is voor iedereen. Ook kunnen mensen uit bijvoorbeeld de sociale werkvoorziening een belangrijke bijdrage leveren aan het onderhoud van de natuur als zij begeleiding krijgen van professionals uit natuurorganisaties.”

Samenwerkende groene organisaties

Het pamflet is een initiatief van de VNG en Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, De12Landschappen, Vogelbescherming Nederland, Ravon/Zoogdiervereniging, De Vlinderstichting, IVN Nederland, Landschapsbeheer Nederland en de Natuur en Milieufederaties.