Branchevereniging VHG, Cumela Nederland en AOC Raad tekenen convenant

Mbo studenten die op een AOC een opleiding in de richting van groene ruimte, milieu of loonwerk volgen, worden in de gelegenheid gesteld om voorafgaand aan hun BPV (stage) periode hun B-VCA certificaat te halen. Er bestond onduidelijkheid over wanneer het veiligheidscertificaat moest worden behaald en wie hiervoor verantwoordelijk was. In het convenant zijn hier nu afspraken over gemaakt.
Elke student krijgt voortaan tijdens zijn lessen op school de inhoud van het VCA certificaat. De B-VCA bestaat uit kennis over onder meer de wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen en het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen.

Voordat de student een BPV periode bij een bedrijf gaat uitvoeren, wordt hij of zij door de school in de gelegenheid gesteld om aan een officieel examen deel te nemen. Met een B-VCA diploma heeft de student basiskennis van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) zoals die gesteld is door VCA.

Het convenant is een aanvulling op het formele afsprakenkader dat geldt in het beroepsonderwijs en een mooie eerste stap naar verdere intensivering van de samenwerking tussen groen onderwijs en bedrijfsleven. Hiermee is geborgd dat studenten op een goede en veilige manier in de praktijk aan de slag kunnen.

Bron: AOC Raad