Onlangs bereikten sociale partners in de hoveniers- en groenvoorzienersbranche een akkoord over een nieuwe cao. De volledige tekst van deze cao is nu voor alle bedrijven in de sector beschikbaar. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2014 tot en met 29 februari 2016.

Kernwoord in de cao is flexibiliteit, waarbij de introductie van het nieuwe jaarurenmodel het meest in het oog springt. Met dit jaarurenmodel wordt het namelijk mogelijk om het werk, afgestemd op het aanbod ervan en de weersomstandigheden, meer flexibel door het jaar heen te kunnen indelen. Daarnaast zijn in de nieuwe cao onder meer afspraken gemaakt over de loonontwikkeling in de komende jaren en de invoering van een functionerings- en beoordelingssysteem.

Gelijk aan de streep

De cao is van groot belang voor de branche. Op basis van de algemeen verbindend verklaring is de cao van toepassing op alle bedrijven die onder deze werkingssfeer vallen. Door deze collectieve arbeidsvoorwaarden staan zij op dit punt alle gelijk aan de streep. Sociale partners hebben zich in de aanloop naar dit cao-akkoord ingespannen om, gesteund door de input van hun achterbannen, een actuele set van arbeidsvoorwaarden voor de branche te realiseren.

Bestellen

Ondernemers kunnen het nieuwe cao-boekje bestellen via het Ondernemersloket op de website van Branchevereniging VHG (www.vhg.org > Ondernemersloket > Publicaties en oorkondes bestellen). De prijs is € 20,- per boekje (inclusief btw en verzendkosten). Voor VHG-leden is er, vanwege hun lidmaatschap van de branchevereniging, een speciale prijs. Zij betalen € 5,00 per boekje.

Over Branchevereniging VHG

Branchevereniging VHG behartigt de belangen van de ondernemers in het groen. Bij VHG zijn in totaal 1.100 bedrijven aangesloten. Zij zijn actief zijn in de aanleg en het onderhoud van particuliere tuinen, openbaar groen, dak- en gevelbegroening, interieurbeplanting en in de boomverzorging. Branchevereniging VHG wil namens de branche de gesprekspartner zijn die maatschappelijke en economische meerwaarde van groen onder de aandacht brengt bij politiek, institutionele partijen en burgers. De branche streeft maatschappelijk verantwoord ondernemen na en levert met haar diensten een bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving en de gezondheid van mensen. Branchevereniging VHG legt vanuit dat oogpunt ‘de groene verbindingen’ naar mens en maatschappij.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen op met Egbert Roozen van Branchevereniging VHG via telefoon (030) 659 55 50.

Bron: VHG 02052014