FloraHolland, 31 oktober 2013 (persbericht) – Het bestuur van FloraHolland heeft, in samenspraak met raad van commissarissen, met ingang van 1 januari 2014 Lucas Vos benoemd tot algemeen directeur. Hij volgt hiermee Timo Huges op die inmiddels is gestart als president directeur bij NS.

Lucas Vos (46) heeft economie gestudeerd in Groningen en heeft uitgebreide ervaring in transport en logistiek. Lucas heeft de afgelopen 20 jaar carrière gemaakt in de sector van de shipping en logistieke dienstverlening en was in zijn laatste positie Chief Commercial Officer in de board van Maersk Line.

De statutaire directie bestaat met de start van de nieuwe bestuurlijke structuur op 1 januari 2014 uit twee leden: Lucas Vos als de nieuwe algemeen directeur en Rens Buchwaldt als financieel directeur. Erik Leeuwaarden gaat zich per 1 januari richten op de portefeuille van vastgoed en deelnemingen.

Bestuursvoorzitter Bernard Oosterom: “Bestuur en raad van commissarissen zijn zeer verheugd met de benoeming van Lucas Vos. De uitdaging voor FloraHolland is diensten aan leden en afnemers te bieden die aansluiten bij de veranderde marktsituatie en het co√∂peratieve bedrijf aan die situatie aan te passen. Zijn ervaring en achtergrond sluiten zeer goed aan op de lijn die we als FloraHolland hebben ingezet.”